Bestuur WOW

Bestuur Platform WOW

Het bestuur komt 3 keer per jaar samen. Het WOW-bestuur:

  • Geeft koers en is kaderstellend voor WOW
  • Behartigen belangen in eigen netwerk
  • Signaleert behoeften vanuit het eigen netwerk
  • Is opdrachtgever voor de uitvoering daarvan aan het programmabureau van Platform WOW

Kees Vonk

Kees Vonk

Waarnemend voorzitter Platform WOW

Secretaris-directeur waterschap Rivierenland
Namens Unie van Waterschappen

Dorien ten Have

Dorien ten Have

Programmamanager Platform WOW (vanaf 20-10-20 weer aanwezig)

Jetske Eefting

Jetske Eefting 

Interim programmamanager tot 20-10-20 
jetske.eefting@platformwow.nl

Lindy Molenkamp

Regiovoorzitter WOW Noord-Holland
Directeur Beheer en Uitvoering provincie Noord-Holland

Peter de Visser

Regiovoorzitter WOW Zuid-Holland
Hoofd Stadsbeheer Zoetermeer

Eric van Duijn

Eric van Duijn

Regiovoorzitter WOW Midden-Nederland
Teammanager afdeling Leefomgeving Gemeente Amersfoort, College van Toezicht Hogeschool Utrecht 

Bart van den Berg

Bart van den Berg

Regiovoorzitter WOW Zuid Nederland
Manager Waterschap Limburg

Arjen Frentz

Arjen Frentz

Plv. directeur Vewin

Albert Stuulen

Albert Stuulen

Regiovoorzitter WOW Noordoost Nederland, Opgavenmanager Infrastructuur provincie Fryslân

Cathelijn Peters

Cathelijn Peters

Waarnemend algemeen directeur Unie van Waterschappen

Jaap Slootmaker

Jaap Slootmaker

Plaatsvervangend Directeur-Generaal, Rijkswaterstaat