Klik hier voor meer informatie over W<span class=OW" />

Wegbeheerders ontmoeten wegbeheerders

Platform WOW stelt de samenwerking tussen wegbeheerders van rijk, provincies, gemeenten en wegbeherende waterschappen centraal.

Klik hier voor meer informatie over WOW
Klik hier voor de W<span class=OW bijeenkomsten" />

Bijeenkomsten van WOW

Platform WOW organiseert regelmatig bijeenkomsten om samenwerking te bevorderen.

Klik hier voor de WOW bijeenkomsten
Meer over Plakkie

Plakkie Asfalt

Om kinderen al op een jonge leeftijd enthousiast te maken over wegbeheer is er (les)materiaal ontwikkeld, Plakkie Asfalt. Voor basisschoolleerlingen van groep 7 en 8.

Meer over Plakkie
Ervaringen met uitwisselingen

WOW makelaar

Platform WOW heeft een makelaar die organisaties en medewerkers bij elkaar brengt

Ervaringen met uitwisselingen
Klik hier voor het storybook van W<span class=OW" />

Het verhaal van WOW

Waarom is WOW er? Wat doen we? en Hoe doen we dat? Persoonlijke verhalen staan in ons storybook

Klik hier voor het storybook van WOW

Disclaimer

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Alle gegevens die je aan platform WOW verstrekt dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Het is verboden om deze website te gebruiken op een manier die andere gebruikers hindert of het functioneren van deze website aantast. 

GARANTIES 

We doen ons best deze website altijd beschikbaar te houden. Ook is het de bedoeling dat alle informatie op platform WOW altijd correct en actueel is en dat met juiste links naar andere websites wordt verwezen. Toch kunnen foutjes voorkomen. Daarom kunnen we geen harde garanties geven over zowel de inhoud van de site als de beschikbaarheid ervan. Mocht er schade ontstaan door deze website of door het klikken op een link naar een andere website via platform WOW, dan zijn we daar niet aansprakelijk voor.

Help ons beter te worden

We willen je vragen om, mocht er iets niet kloppen en je ziet dit, ons dat te vertellen. Het hoeft niet, maar we stellen het heel erg op prijs. Stuur in dat geval een mailtje met je bevindingen naar info@platformwow.nl

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Platform WOW behoudt alle rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie. Je mag naar platform WOW verwijzen en je mag ervan citeren (binnen de kaders van de wet), maar op geen enkele manier mag je er iets van kopiƫren. Tenzij je vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van platform WOW gekregen hebt.

WIJZIGINGEN AAN DISCLAIMER

We behouden ons het recht voor de disclaimer te wijzigen. Doen we dat, dan vertellen we dat natuurlijk op onze website.