Klik hier voor meer informatie over W<span class=OW" />

Wegbeheerders ontmoeten wegbeheerders

Platform WOW stelt de samenwerking tussen wegbeheerders van rijk, provincies, gemeenten en wegbeherende waterschappen centraal.

Klik hier voor meer informatie over WOW
Klik hier voor de W<span class=OW bijeenkomsten" />

Bijeenkomsten van WOW

Platform WOW organiseert regelmatig bijeenkomsten om samenwerking te bevorderen.

Klik hier voor de WOW bijeenkomsten
Meer over Plakkie

Plakkie Asfalt

Om kinderen al op een jonge leeftijd enthousiast te maken over wegbeheer is er (les)materiaal ontwikkeld, Plakkie Asfalt. Voor basisschoolleerlingen van groep 7 en 8.

Meer over Plakkie
Ervaringen met uitwisselingen

WOW makelaar

Platform WOW heeft een makelaar die organisaties en medewerkers bij elkaar brengt

Ervaringen met uitwisselingen
Klik hier voor het storybook van W<span class=OW" />

Het verhaal van WOW

Waarom is WOW er? Wat doen we? en Hoe doen we dat? Persoonlijke verhalen staan in ons storybook

Klik hier voor het storybook van WOW

WOW Zuid-Holland

In Zuid-Holland levert het regionale bestuur de nodige inspanningen om collega's te verbinden en kennis te laten delen. Al een aantal jaren is er overleg tussen de directeuren van de afdelingen beheer in Zuid-Holland. In dit overleg zijn Rijkswaterstaat en provincie Zuid-Holland vertegenwoordigd, samen met de grotere gemeenten. In het verleden werd dit overleg getrokken vanuit het regionale samenwerkingsverband Bereik!

Maar met het veranderen van de taken van Bereik! is de organisatie nu in handen komen te liggen van WOW Zuid-Holland. Tijdens het laatste overleg zijn er tussen directeuren onderling afspraken gemaakt over het uitwisselen van medewerkers en het kennisdelen over assetmanagement. Mede daarom is er ook een regionale bijeenkomst georganiseerd over assetmanagement in december 2014.