Klik hier voor meer informatie over W<span class=OW" />

Wegbeheerders ontmoeten wegbeheerders

Platform WOW stelt de samenwerking tussen wegbeheerders van rijk, provincies, gemeenten en wegbeherende waterschappen centraal.

Klik hier voor meer informatie over WOW
Klik hier voor de W<span class=OW bijeenkomsten" />

Bijeenkomsten van WOW

Platform WOW organiseert regelmatig bijeenkomsten om samenwerking te bevorderen.

Klik hier voor de WOW bijeenkomsten
Meer over Plakkie

Plakkie Asfalt

Om kinderen al op een jonge leeftijd enthousiast te maken over wegbeheer is er (les)materiaal ontwikkeld, Plakkie Asfalt. Voor basisschoolleerlingen van groep 7 en 8.

Meer over Plakkie
Ervaringen met uitwisselingen

WOW makelaar

Platform WOW heeft een makelaar die organisaties en medewerkers bij elkaar brengt

Ervaringen met uitwisselingen
Klik hier voor het storybook van W<span class=OW" />

Het verhaal van WOW

Waarom is WOW er? Wat doen we? en Hoe doen we dat? Persoonlijke verhalen staan in ons storybook

Klik hier voor het storybook van WOW

WOW Utrecht

De regiegroep van WOW Utrecht bestaat uit afgevaardigden van de gemeente Utrecht, provincie Utrecht, gemeente Amersfoort en Rijkswaterstaat.

In de regio Utrecht is zwaar ingezet op twee onderwerpen: gladheidbestrijding en assetmanagement. Het resultaat van goede afstemming over de communicatie bij gladheidbestrijding is opgeleverd in de vorm van de toolbox. Deze is gepresenteerd op het Nationaal Gladheidsbestrijdingscongres en in een bijeenkomst in Utrecht waar Reinier van den Berg van Meteoconsult zijn toekomstvisie gaf. Bijeenkomsten over assetmanagement waren er in februari met als praktijkoefening een gezamenlijke inspectie van een viaduct bij Bunnik, een vakbroederoverleg in april en in samenwerking met CROW een kennisuitwisseling met 70 belangstellenden uit het hele land in december over assetmanagement en iAMPRO.