Klik hier voor meer informatie over W<span class=OW" />

Wegbeheerders ontmoeten wegbeheerders

Platform WOW stelt de samenwerking tussen wegbeheerders van rijk, provincies, gemeenten en wegbeherende waterschappen centraal.

Klik hier voor meer informatie over WOW
Klik hier voor de W<span class=OW bijeenkomsten" />

Bijeenkomsten van WOW

Platform WOW organiseert regelmatig bijeenkomsten om samenwerking te bevorderen.

Klik hier voor de WOW bijeenkomsten
Meer over Plakkie

Plakkie Asfalt

Om kinderen al op een jonge leeftijd enthousiast te maken over wegbeheer is er (les)materiaal ontwikkeld, Plakkie Asfalt. Voor basisschoolleerlingen van groep 7 en 8.

Meer over Plakkie
Ervaringen met uitwisselingen

WOW makelaar

Platform WOW heeft een makelaar die organisaties en medewerkers bij elkaar brengt

Ervaringen met uitwisselingen
Klik hier voor het storybook van W<span class=OW" />

Het verhaal van WOW

Waarom is WOW er? Wat doen we? en Hoe doen we dat? Persoonlijke verhalen staan in ons storybook

Klik hier voor het storybook van WOW

WOW Noord-Holland

In de regio Noord-Holland kwam het regionale bestuur in 2014 goed op stoom. Er werden een aantal regionale bijeenkomsten georganiseerd zoals op 8 april 'Assetmanagement, een hype?'. Ruim zestig belangstellenden kwamen samen om te praten en te brainstormen over assetmanagement in de regio. Daar kwam ook IAMPRO aan de orde, het kennisplatform over assetmanagement van de provincies. Op 10 april was er een bijeenkomst over verkeerskundige samenwerkingen en eind juni organiseerde WOW Noord-Holland een bijeenkomst over samenwerken met marktpartijen: 'Zelf doen, samen doen of laten doen?'.

In oktober was het symposium Biobased Wegenbouw van WOW Noord-Holland. Een actueel onderwerp, waar de provincie Noord-Holland al de eerste stappen in heeft gezet met onder andere het bamboe geluidsscherm. Op de valreep van 2014 was er in Amsterdam een zeer goed bezocht minisymposium over het regionale verkeersmanagement. Er was veel interesse voor onderwerpen als Praktijkproef Amsterdam, het beheer van de DVM spullen, coöperatieve systemen en zelfreizende auto's. Voor begin 2015 is een tweede duurzaamheid bijeenkomst vastgesteld. Verder gaan we aan de slag met de 'toolbox' gladheidbestrijding en assetmanagement (waaronder risicogestuurd inspecteren, veiligheid en levensduur constructies).