Klik hier voor meer informatie over W<span class=OW" />

Wegbeheerders ontmoeten wegbeheerders

Platform WOW stelt de samenwerking tussen wegbeheerders van rijk, provincies, gemeenten en wegbeherende waterschappen centraal.

Klik hier voor meer informatie over WOW
Klik hier voor de W<span class=OW bijeenkomsten" />

Bijeenkomsten van WOW

Platform WOW organiseert regelmatig bijeenkomsten om samenwerking te bevorderen.

Klik hier voor de WOW bijeenkomsten
Meer over Plakkie

Plakkie Asfalt

Om kinderen al op een jonge leeftijd enthousiast te maken over wegbeheer is er (les)materiaal ontwikkeld, Plakkie Asfalt. Voor basisschoolleerlingen van groep 7 en 8.

Meer over Plakkie
Ervaringen met uitwisselingen

WOW makelaar

Platform WOW heeft een makelaar die organisaties en medewerkers bij elkaar brengt

Ervaringen met uitwisselingen
Klik hier voor het storybook van W<span class=OW" />

Het verhaal van WOW

Waarom is WOW er? Wat doen we? en Hoe doen we dat? Persoonlijke verhalen staan in ons storybook

Klik hier voor het storybook van WOW

WOW-makelaar

Een van de manieren om kennis en ervaring te delen is door het uitwisselen van medewerkers tussen organisaties. Gesteund door de initiatiefnemers, werkt platform WOW graag mee aan deze uitwisseling. Zowel intensieve uitwisseling (enkele maanden) als meeloopdagen (een paar dagen meelopen in een andere organisatie).

Om de uitwisselingen goed te faciliteren, hebben we een WOW-makelaar: Ronald Wielinga. Hij helpt bij het matchen van vraag en aanbod voor het uitwisselen van personeel. Naast de feitelijke match zal hij ook ondersteunen bij de communicatie rondom de uitwisseling en de mensen die deelnemen ondersteunen bij het in beeld brengen van hun leerervaringen.

Dus heb je een concrete vraag of wil je gewoon meer weten? Mail naar wowmakelaar@platformwow.nl of bel 06 - 121 38 876.

Video-collage's personele uitwisseling

Om voelbaar en zichtbaar te maken wat uitwisselingen en meeloopdagen in de praktijk betekenen hebben we video-collage's gemaakt. Medewerkers, leidinggeven en HRM-adviseurs delen hun ervaringen en ideeën en kunnen je inspireren om ook mee te doen aan de personele uitwisseling.

De fragmenten zijn ingedeeld op thema's en personen en je kunt gemakkelijk selecteren. Klik hier voor de videofragmenten

Ervaringsverhalen meeloopdagen 2014, 2015 en 2016

Ervaringsverhalen met uitwisselingen

Nieuwsbrieven

Plaatje video's

Interessant filmpje over leren van mensen (Charles Jennings, Youtube)