Klik hier voor meer informatie over W<span class=OW" />

Wegbeheerders ontmoeten wegbeheerders

Platform WOW stelt de samenwerking tussen wegbeheerders van rijk, provincies, gemeenten en wegbeherende waterschappen centraal.

Klik hier voor meer informatie over WOW
Klik hier voor de W<span class=OW bijeenkomsten" />

Bijeenkomsten van WOW

Platform WOW organiseert regelmatig bijeenkomsten om samenwerking te bevorderen.

Klik hier voor de WOW bijeenkomsten
Meer over Plakkie

Plakkie Asfalt

Om kinderen al op een jonge leeftijd enthousiast te maken over wegbeheer is er (les)materiaal ontwikkeld, Plakkie Asfalt. Voor basisschoolleerlingen van groep 7 en 8.

Meer over Plakkie
Ervaringen met uitwisselingen

WOW makelaar

Platform WOW heeft een makelaar die organisaties en medewerkers bij elkaar brengt

Ervaringen met uitwisselingen
Klik hier voor het storybook van W<span class=OW" />

Het verhaal van WOW

Waarom is WOW er? Wat doen we? en Hoe doen we dat? Persoonlijke verhalen staan in ons storybook

Klik hier voor het storybook van WOW

Meeloopdagen 7 tot en met 18 november

Loop een dagje mee met een collega weg of waterbeheerder in een andere organisatie!

Dat was de uitnodiging waaraan ruim 370 collega's in de Week van de WOW factor 2016 gehoor gaven. Dat is een toename van meer dan 120 mensen ten opzichte van vorig jaar en daar zijn wij uiteraard erg trots op. 

Verslagen

Op onze website staan antal enthousiaste verslagen van mensen die hebben meegelopen. Ook hieruit blijkt weer dat een dagje meelopen bij een collega bij een andere beheerder een snelle en makkelijke manier is om de kennisdeling in de sector Water en Weg te vergroten en elkaars werelden beter te leren kennen.

We willen iedereen die mee heeft gelopen of een meeloopdag heeft georganiseerd hartelijk bedanken voor hun inzet om kennisuitwisseling en samenwerking binnen het (vaar-)weg en waterbeheer tot stand te brengen en het blikveld van verschillende overheidsinstanties te verbreden. Dit is waar platform WOW voor staat! 

Cirkeldiagram meeloopdagen