Klik hier voor meer informatie over W<span class=OW" />

Wegbeheerders ontmoeten wegbeheerders

Platform WOW stelt de samenwerking tussen wegbeheerders van rijk, provincies, gemeenten en wegbeherende waterschappen centraal.

Klik hier voor meer informatie over WOW
Klik hier voor de W<span class=OW bijeenkomsten" />

Bijeenkomsten van WOW

Platform WOW organiseert regelmatig bijeenkomsten om samenwerking te bevorderen.

Klik hier voor de WOW bijeenkomsten
Meer over Plakkie

Plakkie Asfalt

Om kinderen al op een jonge leeftijd enthousiast te maken over wegbeheer is er (les)materiaal ontwikkeld, Plakkie Asfalt. Voor basisschoolleerlingen van groep 7 en 8.

Meer over Plakkie
Ervaringen met uitwisselingen

WOW makelaar

Platform WOW heeft een makelaar die organisaties en medewerkers bij elkaar brengt

Ervaringen met uitwisselingen
Klik hier voor het storybook van W<span class=OW" />

Het verhaal van WOW

Waarom is WOW er? Wat doen we? en Hoe doen we dat? Persoonlijke verhalen staan in ons storybook

Klik hier voor het storybook van WOW

WOW

De vele uitdagingen voor wegbeheerders

Nu verzorgen honderden wegbeheerders het beheer van de Nederlandse wegen, maar blijft dat zo? Wegbeheerders benaderen gebruikers steeds meer als consument. Wiens belang weegt hierin het zwaarst, wanneer en waarom?
De markt krijgt een groeiende rol in het wegbeheer, maar wat besteed je uit, wanneer en aan wie en welke kennis heb je zelf nodig als goed opdrachtgever? Hoe zit dat met contracten?
Een weg is onderdeel van haar omgeving. In een druk land als het onze worden integraal wegbeheer en onderlinge samenwerking tussen wegbeheerders steeds noodzakelijker. Hoe doe je dat en welke goede voorbeelden kunnen dienen als inspiratie?

Onderlinge samenwerking groeit

De samenwerking tussen wegbeheerders groeit. Er is meer oog voor gezamenlijke vraagstukken omdat er nadrukkelijk meer aandacht is voor de gebruiker, de burger die van a naar b wil en zij die langs die routes wonen en werken.
Als wegbeheerders werken we hoofdzakelijk samen op lokaal en regionaal niveau. Er zijn vele goede voorbeelden te noemen. Deze interessante en inspirerende voorbeelden verdienen meer landelijke bekendheid. Kennis, inzichten en ervaringen die we als collega-wegbeheerders graag onderling met elkaar willen delen. Ongeacht of we nu groot of klein zijn, vooral in stedelijke of rurale gebieden opereren, met veel of weinig kilometers weg in beheer.

WOW, platform voor ontmoeting, kennis en discussie

WOW is een initiatief van verschillende wegbeheerders. WOW organiseert en stimuleert, als platform, de landelijke ontmoeting van wegbeheerders van rijk, provincies, gemeenten en wegbeherende waterschappen. WOW beoogt de uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van samenwerking tussen wegbeheerders. WOW is nadrukkelijk een initiatief voor èn door Nederlandse wegbeheerders.