Terugblik Veiligheid Verkeersregelaars

Op 12 juni vond er in Haarlem een bijeenkomst rondom agressie en geweld tegen verkeersregelaars plaats. Platform WOW organiseerde deze bijeenkomst samen met Provincie Noord-Holland, Gemeente Haarlem, BAM Infra, Van Gelder en Dura Vermeer over de veiligheid van verkeersregelaars. Collega's krijgen tijdens hun werkzaamheden helaas regelmatig te maken met agressie en geweld, bijvoorbeeld in de vorm van fysiek geweld, schelden en/of beledigen. Welke maatregelen zijn nodig om veilig te kunnen werken en welke competenties helpen verkeersregelaars en BOA’s in het uitoefenen van hun taak?

Tijdens de bijeenkomst hebben we gekeken welke maatregelen nodig zijn om veilig te kunnen werken. Dit hebben we gedaan, aan de hand van cases en rondetafelgesprekken tussen opdrachtgevers, aannemers, verkeersregelaars en verkeersmanagers, kortom de direct betrokkenen. Eerste conclusies:

  • De sessie was een echte eye-opener voor alle deelnemers.
  • Er is snel consensus over het probleem tussen de betrokken partijen. Er is geen één oorzaak aan te wijzen. Het is een gezamenlijk probleem. (Er wordt tijdens de sessie niet naar elkaar gewezen, echt gezamenlijk gevoeld)
  • Er is veel automatisch gedrag en weinig bewust gedrag in zake het inzetten van verkeersregelaars (wordt te snel ingezet).
  • Bij het zoeken van oplossingen gaat het moeilijker. Hier is de uitdaging voor de sector om met het probleembesef echt iets te doen. Dit gaat meer tijd en aandacht vergen.

Voorstel voor oplossingen:

  1. Werk volgens de afspraken die in de CROW richtlijnen staan. Hier houden we ons niet of nauwelijks aan.
  2. Zet een verkeersregelaar niet voor een afzetting, maar achter de afzetting. Het is namelijk raar om een hek om je werk vak heen te zetten, maar een verkeersregelaar er voor.
  3. Betrokken partijen moeten kritischer naar elkaar zijn. Niet zomaar opdrachten opvolgen.

Vervolg: In de tweede helft van 2018 worden nog twee bijeenkomsten rondom agressie en geweld tegen verkeersregelaars georganiseerd samen met aannemers in andere WOW regio’s om te kijken of deze problematiek elders op dezelfde manier voorkomt. Vervolgens op basis van de conclusies samen kijken welke acties er concreet opgepakt kunnen worden.

Bijeenkomst