Terugblik Mobility meets ICT

Opening

Monique Bekkenutte, Voorzitter Stichting NMTM (New Movements in Transport & Mobility), opent de bijeenkomst. Ze introduceert Fred Kamphues (Capgemini) en Lindy Molenkamp (directeur Wegen en Kanalen Provincie Overijssel en bestuurslid Platform WOW). Er is een mooie mix van circa 50 mensen aanwezig uit zowel het wegbeheer (mobiliteit) als de ICT.

Presentatie Lindy Molenkamp

Mobiliteit is het overbruggen van afstanden. Lindy beschrijft mobiliteit vanuit historisch perspectief. De manier van reizen en de mogelijkheden veranderen. De motieven niet. Mobiliteit in relatie tot de vier generaties is ook interessant. We hebben de: babyboomers, generatie X, Millennials (generatie Y), generatie Z. De generaties nemen hun eigen kenmerken mee en dat kan een ontwikkeling betekenen, ook voor mobiliteit. Vervolgens wordt ingegaan op de technologische ontwikkelingen die op de mobiliteitswereld afkomen. Tot slot wordt verteld over de maatschappelijke thema’s die de mobiliteit beïnvloeden: klimaat, circulariteit, Omgevingswet, privacy&security, verstedelijking en internationalisering.

Koppeling met ICT met ons mobiliteitsvraagstuk blijft belangrijk. Wat kan ICT bijdragen aan de mobiliteit? Dan zit het vooral op een efficiënter mobiliteitssysteem, veiligere mobiliteit, productiever tijdgebruik en vervanging van fysieke verplaatsingen door virtuele. Interactie met elkaar lijdt tot nieuwe ontwikkelingen. Lindy roept op tot interactie!

Bekijk hier de presentatie (pdf)

Presentatie Fred Kamphues

Fred nam ons ook mee terug de tijd in. Hij begon met Edison. Hij zette het eerste geluid om op band. 10 jaar later waren mensen, vooral muzikanten tegen de grammofoonplaat. Ditzelfde gebeurt nu ook in de mobiliteitswereld. Fred vertelt over het onderzoek dat Capgemini gedaan heeft: Trends inmobiliteit 2018[link van maken]. Een aantal conclusies waren: we moeten naar samenhangende doelstellingen, big data en zelflerende systemen leiden tot (bijna) realtime aanpassingen van het wegsysteem, futureproof wetgeving en er is behoefte om ervaring met nieuwe technieken te kunnen doen op de bestaande infrastructuur.

Bekijk hier de presentatie (pdf)

Workshops

De groep ging uiteen in drie delen aan de hand van de thema’s: leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. De mensen van mobiliteit en ICT zaten door elkaar heen. Het waren drie levendige gesprekken.

Uitkomsten workshops

De uitkomsten uit de workshops worden plenair gedeeld. Hieronder de uitkomsten uitgebreid samengevat.

Workshop Leefbaarheid (begeleid door Mike Bérénos)

Uitdagingen:

 • Een Ministerie van Automatisering.
 • Als publiek domein moet je de regie pakken. Grip krijgen en houden op data.
 • Het samenbrengen van data.
 • Het in beeld brengen van factoren die van invloed zijn op de mobiliteit van de toekomst.
 • Het is niet alleen het verkeer en vervoersysteem, maat ook het digitaal communicatieve systeem. Investeren in dit systeem.
 • ICT richten op publieksbelang. Dus niet overruled worden door bijvoorbeeld commercieel belang.

Bedreiging:

 • Privacy & security 

Workshop: Bereikbaarheid (begeleid door Robin van Haasteren)

 Uitdagingen:

 • Druk op verstedelijking.
 • Druk op ruimtebeslag.
 • Enorme bevolkingsgroei.
 • We willen altijd alles op elk moment hebben en kunnen. 
 • NL infra is vol, boven en onder de grond
 • Kan de wetgeving wel mee met de snelheid van de technologische ontwikkelingen?
 • Er is krapte op de arbeidsmarkt.
 • Complex wegsysteem met hoofdwegennet en onderliggend wegennet.
 • We moeten flexibeler zijn om op veranderingen in te kunnen spelen.

Kansen: (2030 als basis, maar alles kan nu al): 

 • Meer open data
 • Sensoring/IoT
 • Data koppelen
 • Beter voorspellen met machine learning
 • Nieuwe vervoermiddelen zoals Hyperloop. Het beprijzen van mobiliteit. We willen steeds verplaatsen; is dat nog wel nodig? Flexibel wonen?

Bedreigingen: 

 • Grond is vol, de lucht in: veiligheid.
 • Veiligheid/afhankelijkheid en cybersecurity
 • Energie
 • Menselijk vermogen om ICT te vertrouwen
 • Is er wel voldoende geld om dit van de grond te krijgen?

Workshop Verkeersveiligheid (begeleid door Erik Donkers)

Vraagstukken:

 • Vanuit verkeersveiligheid wel lastig om de brug te leggen. 
 • De mens is de zwakke schakel. Weg en voertuig werken we hard aan. Maar de mens is de zwakke schakel.
 • De wet- en regelgeving kunnen erg belemmeren.
 • Van modaliteit naar multimodaliteit. Niet verplaatsen of anders verplaatsen.

Instrumenten: 

 • Goede samenwerking tussen overheid, gebruiker, leverancier/bouwer en marktpartijen.

Uitdagingen:

 • VR-achtige toepassingen; dan geen verplaatsing nodig.
 • Gedragsverandering is cruciaal.

Bedreigingen:

 • ICT afhankelijkheid. Wat doen we als het uitvalt?

Afsluiting en vervolg

Monique Bekkenutte bedankt iedereen. Met de input van deze dag wordt gewerkt aan een gezamenlijke agenda tussen mobiliteit en ICT. Deze informatie wordt ook gedeeld via Platform WOW. Houdt deze website van Platform WOW in de gaten.