Terugblik gedoogplichten voor waterbeheerders

Op initiatief van de bestuurlijk-juridische themagroep van het Koninklijke Nederlandse Waternetwerk (KNW) en in samenwerking met het Platform WOW, is op donderdag 6 februari een presentatie gegeven over het gebruik van gedoogplichten voor het waterbeheer.

Gedoogplichten in het kort

De rechthebbende van grond moet dan onder bepaalde voorwaarden toestaan dat door een beheerder/initiatiefnemer gebruik wordt gemaakt van zijn grond. Daarbij gaat het om gedoogplichten van rechtswege, bijvoorbeeld voor regulier beheer en onderhoud aan watergangen, en om gedoogplichten bij beschikking voor de aanleg of wijziging van (grotere) werken van algemeen belang zoals een wijziging van een waterkering. Voorwaarde voor gedoogplichten is wel dat het tijdelijke of permanente grondgebruik vanwege omvang en/of bijzondere omstandigheden niet tot onteigening hoeft te leiden, gezien de belangen van de rechthebbende. Voor het gebruik van het zwaardere onteigeningsinstrument door de overheid gelden andere regels.  

Vooruitblik naar de Omgevingswet 

Juridisch adviseur Claudia van Hoorn en advocaat Annette Divis-Stein van Rijkswaterstaat hebben op hoofdlijnen een overzicht gegeven van de belangrijkste jurisprudentie over gedoogplichten op grond van de huidige Waterwet en alvast vooruit gekeken naar de regels over ‘natte’ gedoogplichten en eventuele schadevergoeding in de Omgevingswet. Wat zijn de belangrijkste veranderingen en waar dienen waterbeheerders in het bijzonder op te letten na inwerkingtreding van de Omgevingswet? Op welke wijze kunnen adviseurs zich alvast voorbereiden op de nieuwe regels over gedoogplichten in de Omgevingswet? De korte maar leerzame kennissessie werd goed bezocht door 45 personen, voornamelijk juristen van waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies en adviesbureaus.

Hoe nu verder?

Er wordt nagedacht over een vervolgbijeenkomst waarin een of meerdere vraagstukken/casussen op een interactieve manier behandeld worden. Heb je nog vragen, dilemma’s of casussen over dit onderwerp of in breder verband over de Omgevingswet? Stuur dan een e-mail naar Monique Bekkenutte van KNW.

Bijeenkomst