Terugblik bijeenkomst Overbelading

Overbelading van vrachtwagens is een probleem omdat het zorgt voor een onevenredig snelle slijtage van infrastructuur, met als gevolg hogere onderhoudskosten en een toename van verkeershinder door onderhoud en reparaties. Bovendien heeft overbelading een negatieve invloed op verkeersveiligheid en wordt de marktwerking in transport over de weg verstoord. Op het steunpunt Gorinchem werd door een gemêleerd gezelschap over dit onderwerp een goede , levendige discussie gevoerd met veel inbreng uit alle hoeken.

Overbelading overzicht

De themabijeenkomst Overbelading op 23 mei bood een overzicht van wat er de afgelopen tien jaar is toegepast om het probleem te verminderen. Daarbij kwam ook het effect van deze maatregelen tot nu toe aan bod. En er werd kennis uitgewisseld over de inzet van instrumenten en wat ervoor nodig is om de aanpak van overbelading in het wegvervoer tot een succes te maken.

Tijdens de bijeenkomst bleek dat er diverse mogelijkheden zijn om overbelading tegen te gaan: van een convenant voor kiepauto's, zoals dat in Limburg is gemaakt,  het opnemen van specifieke contractbepalingen tot controles en bestuursdwang door de ILT.  Er was veel interesse voor de contractbepaling die RWS opneemt om overbelading tegen te gaan, net zoals de contractbepalingen die gemeentes opnemen om landbouwvoertuigen te weren.

Overbelading presentatie

Tijdens de bijeenkomst werden op het terrein controles door ILT uitgevoerd. Door Weigh in motion systemen in te voeren bleek de pakkans van circa 60 %  naar 100% te zijn gegaan.

Presentatie algemeen

Presentatie Convenant tegen overbelading TLN

Presentatie provincie Zuid-Holland

Presentatie overbelading in contracten, RWS

Extra informatie

Contractteksten/vraagspecificatie

Handreiking toetsen overbelading (concept)