Terugblik bijeenkomst Beste Prijs Kwaliteit Verhouding in de praktijk

Na een warm welkom door Cor Luijten, Gemeente Rotterdam, mede namens Platform WOW en PIANOo, wordt de middag geopend. Cor is lid van de vakgroep BPKV van PIANOo. Deze vakgroep heeft de handreiking Werken met EMVI gemaakt. Cor benoemt dat elke stap in het inkoopproces ook iets betekent voor BPKV, maar dat het vooral van belang is dat je het bewust doet. Vervolgens vraagt hij de sprekers naar voren om alvast een tipje van de sluier op te lichten over hun bijdragen.

BPKV in het buitenland

Jaap de Koning van Witteveen+Bos neemt ons mee Europa in. Bekijk hier zijn presentatie. Jaap is voorzitter van het Internal Market Committee van de European Federation of engineering Consulting Associations (EFCA) en betrokken bij de nieuwe Europese directives. Jaap vertelt over de doelen voor 2020:

  • Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth;
  • Need for innovation;
  • Need for sustainable development.

Deze brengen echter ook een aantal issues voor implementatie met zich mee, waaronder MEAT (naast bijvoorbeeld Life cycling costing en innovatie partnerschap). MEAT staat voor Most Economically Advantageous Tender (MEAT). Inderdaad dat wat wij verstaan onder BPKV. EFCA is groot voorstander van MEAT en vindt dan ook dat “Procurement the key to change is“.

Jaap laat ons meebeleven dat het daadwerkelijk toepassen van MEAT in andere landen echter nog niet zo makkelijk is. Als voorbeeld nam hij onder andere Polen. Een land waarin vertrouwen tussen de overheid en burgers heel anders is dan in Nederland. Dit leidt dan ook tot aanbestedingen op prijs, die eigenlijk ook altijd eindigen in een claim. Hier blijkt het toepassen van MEAT nog een lange weg te gaan te hebben.

Na dit inkijkje in de Europese aanbestedingswereld, blijkt dat we het in Nederland best goed doen! Vooral omdat BPKV in de kern subjectief blijft en de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in Nederland goed is op basis van vertrouwen.

Belangrijke gunningscriteria

Bart de Haan van Significant neemt ons mee in het bepalen van belangrijke gunningscriteria. “Een AHP-tool voor gewichten bepalen, helpt de beste inschrijvingen binnen te halen.” Bekijk hier zijn presentatie.

Een ‘fout’ bij een stap in het proces kan leiden tot de ‘foute’ winnaar (bijvoorbeeld door te laag inschrijven of manipulatie). Goed opgezette stappen sturen aanbieders om te offreren wat de opdrachtgever belangrijk vindt en wat haalbaar is. Maar hoe kom je nu tot goede criteria? Bart noemt al een aantal mogelijkheden: doe het samen, begrijp verdienmodellen, neem de tijd en gebruik hulpmiddelen en start tijdens de PvE-fase met een boom.

Vervolgens moet je ook nog het belang bepalen van criteria. In de praktijk is het soms Jumping to conclusions, Brainstorming of 'copy paste'. Beter is het uiteraard om te structureren zodat je overlappingen kan identificeren, de onderlinge samenhang weer kan geven en je kan heroverwegen criteria met (zeer) lage gewichten weg te laten.

Bart stipt kort twee methoden aan om tot een weging te komen: het verdelen van x punten over de criteria en een paarsgewijze vergelijking.

De paarsgewijze vergelijking kan met een eenvoudige tool worden gedaan: de AHP-tool Analytical Hierarchy Process (AHP/Expert Choice). Fundament is dat wij niet altijd alles in een keer kunnen overzien, maar wel onderlinge (paarsgewijze) vergelijkingen kunnen maken.

Nog een notie van Bart:

Ik heb ook aan de aannemerskant gewerkt en het is een wereld van verschil als je naar de inkoopkant kijkt. Het is lastiger om een goed inkoopcontract op te stellen dan om te tenderen.

Werkwijze

  • Per paar criteria op gelijk (sub)niveau (!) onderling belang vaststellen;
  • Op een schaal van 1 (gelijk) t/m 9 (heel veel belangrijker);
  • Omgekeerd 1/beoordeling (1/9 = heel veel minder belangrijk). 

Vervolgens gaan we aan de hand van een case (bouw rotonde) aan de slag met deze tool. Het blijkt een zeer eenvoudig te gebruiken tool, die direct ook inzicht geeft in een criterium als dat wat minder belangrijk blijkt te zijn. Kortom een nuttig en makkelijk hulpmiddel. Op het moment dat Bart vraagt wie dit hulpmiddel gaat toepassen gaan dan ook veel handen de lucht in.

BPKV bij de leidingenstrook van Rotterdam

Peter Regtering van Evides (waar na vijf jaar ervaring een EMVI/BPKV-bibliotheek is opgebouwd) zet de deelnemers aan de hand van een fictieve casus aan het werk om de keuzes van de kernwaarden bij BPKV te specificeren.

Het gaat met name om het specificeren van unieke kernwaarden, vervolgens om hiervoor criteria te definiëren. Deze criteria dan SMART te maken. Dit is een zeer lastige klus. Advies van Peter is om zoveel mogelijk gebruik te maken van reeds uitgewerkte criteria (bibliotheek) die al eerder gebruikt zijn binnen je organisatie. Echter deze moeten wel op maat gemaakt worden voor je project.

Tot slot noemt Peter dat je ook de markt scherp in de gaten moet houden. Leg de lat niet te hoog. Kijk goed wat je bij de opdrachtnemer neerlegt. Tegenwoordig zien we veelvuldig dat aanbestedingen mislukken omdat de vraag niet meer past bij de huidige ontwikkelingen in de markt.

Project Rotterdamsebaan en BPKV

Cynthia Sewbalak van de gemeente Den Haag neemt ons mee in de planning, het aandachtspunt duurzaamheid en uitdagingen die spelen bij de aanbesteding van de Rotterdamsebaan.

In 2014 startte de bouw van de Rotterdamsebaan in Den Haag, de nieuwe verbindingsweg tussen knooppunt Ypenburg (A4/A13) en de Centrumring van Den Haag. De baan is onderdeel van het project Den Haag beter bereikbaar en zal in juli 2020 in gebruik worden genomen.

Dit jaar wordt gewerkt aan de (af)bouw van de Victory Boogie Woogie-tunnel en toeritten en het aansluiten op bestaande wegen.

De presentatie van Cynthia volgt later.