Kijk het webinar Smart Shipping in vogelvlucht terug

Datum: maandag 24 juni

Spreker: Patrick Potgraven

Inhoud: Patrick geeft in een half uur een overzicht van wat Smart Shipping inhoudt, waar het speelt en hoe het ons werk raakt (nu en in de toekomst). Een must-see webinar als je in het vaarweg of waterbeheer werkt.

Vragen en antwoorden

Hoe ver is de wetgeving in Nederland en internationaal met betrekking tot aansprakelijkheid in autonoom varen?

Volgens mij is deze behandeld in het webinar. Er is nog geen wetgeving voor autonoom varen. De huidige wetgeving zit autonoom varen deels in de weg, bijvoorbeeld als het gaat om de eis dat de verantwoordelijke aan boord moet zitten. Er wordt op dit moment gewerkt aan aanpassingen, waarbij het onze zorg is dat de aanpassingen de veiligheid niet negatief mogen beïnvloeden. Om dat te kunnen zullen nieuwe eisen nodig zijn.

Wat betekent Smart Shipping voor de rol van de ambtenaar onder andere t.a.v. marktpartijen (gouvernance), andere overheden (samenwerkingsverbanden)?

Dat weten we eigenlijk niet. Ongetwijfeld zal de overheid verantwoordelijk blijven voor de publieke belangen, maar hoe dat ingevuld gaat worden zal in de komende jaren ingevuld moeten worden.

Kan het zijn dat de ouderdom van de schippers de markt dwingt om sneller de stappen richting autonomie te maken, of de boot te missen?

Dat is in ieder geval wel mijn eigen opinie. Er is weinig fantasie voor nodig om te beseffen dat schippers van 55 jaar over 25 jaar wel niet meer zullen varen. Omdat de markt nu al schaars is zie je nu de prijzen voor stuurlieden (zonder schip) al oplopen. Dat maakt autonome scheepvaart alleen maar extra aantrekkelijker:

-          Het biedt meer comfort en maakt het werk aantrekkelijker;

-          Een duurdere bemanning vervangen door autonome levert sneller een sluitende businesscase op;

Is het bekend wat marktpartijen naast aanpassingen zoals verruiming wetgeving enz. van de overheid verwachten?

Om ervoor te zorgen dat deze vragen/wensen worden gekanaliseerd, heeft I&W het initiatief genomen tot een Nationaal Forum Smart Shipping. Daarin nemen publieke en private partijen deel, en stemmen ze de ontwikkelingen op elkaar af. Indien de overheid bepaalde ontwikkelingen faciliteert, zal naar verwachting de introductie van Smart Shipping kunnen worden versneld. Anderzijds betekent het ook meteen dat de markt die activiteiten niet of niet snel zelf gaan oppakken. Dat vereist een overwogen keuze.

Intussen faciliteren we bedrijven die aan de slag zijn met Smart Shipping door, naast experimenteerruimte, hen ook hier en daar te helpen door gebruik van ons netwerk en het bieden van exposure. Zo stonden afgelopen week een aantal bedrijven met ons op een kleine beurs voor autonoom varen.