Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Thema's Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders

Hier vind je de thema's van Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Veiligheid

Agressie en geweld tegen medewerkers is een van de thema's die Platform WOW  oppakt.

Werknemers met een publieke taak krijgen met grote regelmaat te maken met agressie en geweld tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. En steeds vaker worden ze ook privé en via social media belaagd vanwege hun werk. Dit is onacceptabel. Op de website Agressievrijwerk.nl staat voor werkgevers en werknemers informatie en worden praktische instrumenten aangeboden om agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak te voorkomen en te beperken.

Hieronder staan enkele handreikingen waar werkgevers en werknemers gebruik van kunnen maken: - Handreiking voorkomen en beperken agressie en geweld - Stappenplan agressie en geweld op het werk - Agressie diagnosemodel - Tips voor slachtoffers