Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Thema's Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders

Hier vind je de thema's van Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Inkoop en aanbesteding

Voor informatie over Inkoopopleiding GWW

Voor informatie over EMVI

Op het thema Inkoop en aanbesteding trekt WOW samen op met PIANOo. PIANOo, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, is in 2005 opgericht om de inkoopkennis ten behoeve van alle overheden te professionaliseren en te uniformeren. Hiervoor is een website ontwikkeld en organiseert PIANOo discussies, bijeenkomsten en congressen op inkoopgebied. WOW gaat samen met PIANOo/RWS een aantal kennisuitwisselingbijeenkomsten organiseren

Komende acties zijn:

1. Het opzetten van een (virtueel) platform van GWW (Grond-, weg- en waterbouw) inkoopspecialisten

2. Het uitwisselen van inkoopdeskundigen tussen de aanbestedende diensten   via de WOW-makelaar.            

3. Het uitwerken van een plan voor een gezamenlijke GWW inkoopopleiding in Nederland.

Bij een aantal andere acties neemt PIANOo het initiatief, waarbij WOW is aangehaakt.Bijvoorbeeld het versterken van de strategische positie van (GWW) inkoop als beroepsgroep, qua organisatorisch positie en op het gebied van bestuurlijke belangstelling. PIANOo gaat ook samen met GWW aanbestedende diensten een GWW-inkoopkennisplatform inrichten met als doel om inkoopkennis en -instrumenten te delen, om themabijeenkomsten te organiseren. Verder stellen zij een middellange termijn plan op met als doel om inkoopkennis en -instrumenten te uniformeren en te standaardiseren. PIANOO wil een vast communicatieplatform inrichten van praktische contractdeskundigen van zowel de overheden als de marktpartijen met de opdracht om met voorstellen te komen die de kwaliteit van de inkoopinstrumenten en de contractvormen verbeteren.

Tenslotte is het plan om het zelflerend vermogen van inkoopdeskundigheid bij GWW aanbestedende overheden te verhogen door de evaluaties van inkoop te delen en elkaar te faciliteren om de Deming cirkel voor inkoop te introduceren.

Informatie over bijeenkomsten over dit onderwerp vind je bij Terugblikken.

Goede voorbeelden:
- Samen werken met Systeemgerichte Contractbeheersing (2011)
- Samenwerking in innovatieve contracten in Overijssel (2010)
- Gezamenlijke projectteams als manier van werken (2010)
- Gezamenlijk inkopen: bewegwijzering met RWS en provincie Zuid-Holland (2010)

 Youtube film:

- Genomineerde WOW-prijs 2011: samenwerken met systeemgerichte contractbeheersing

Websites en factsheets:

PIANOo (Expertisecentrum Aanbesteding)

Karakteristieken van contractvormen (PIANOo)

Publiek-private samenwerking (RWS)

Publiek-private samenwerking (Rijk)

Leidraad aanbesteden

Zakendoen met Rijkswaterstaat