Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Thema's Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders

Hier vind je de thema's van Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Goederenvervoer en Overbelading

Overbelading van vrachtwagens is een probleem omdat het zorgt voor een onevenredig snelle slijtage van infrastructuur, met als gevolg hogere onderhoudskosten en een toename van verkeershinder door onderhoud en reparaties. Bovendien heeft overbelading een negatieve invloed op verkeersveiligheid en wordt de marktwerking in transport over de weg verstoord.

Documenten over Overbelading

Expertpool Overbelading

In de expertpool Overbelading zitten experts die je kunt benaderen voor collegiale sparring, toetsing of advies. Bekijk hier wie er in de expertpool zitten.

Bijeenkomsten Overbelading

  • 20 juni 2016 event Overbelading voor Overijsselse overheden. Transportsector haakt ook aan.
  • 16 juni 2016: aftrap Code 95 voor vrachtwagenchauffeurs op de Summerschool Smart Mobility, Hoek van Holland
  • Op 23 mei 2013 werd bij het steunpunt Gorinchem  door een gemêleerd gezelschap over dit onderwerp een goede, levendige discussie gevoerd met veel inbreng uit alle hoeken. Lees het verslag.

Interessante websites over Overbelading

Overbelading in Contracten (intranet RWS, alleen toegankelijk voor medewerkers van Rijkswaterstaat)