Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Thema's Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders

Hier vind je de thema's van Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Gladheidbestrijding

WOW draagt bij aan de kennis en ervaringen van wegbeheerders bij het organiseren van samenwerking in gladheidbestrijding. Alles met het oog op de gebruiker die veilig van A naar B en die geen grote verschillen in strooibeleid in het wegennet verwacht.

Veel wegbeheerders werken al samen op het gebied van gladheidbestrijding. Ze informeren elkaar over strooibeslissingen, nemen deel aan het GladheidMeldSysteem, strooien delen van elkaars areaal, delen een steunpunt, delen materieel of hebben gezamenlijke zoutinkoop en aanbestedingen. Nog niet alle wegbeheerders werken samen en vele samenwerkingen kunnen verdergaand worden geïntensiveerd.

Toolbox communicatie gladheidbestrijding

Samenwerking vindt plaats op:
- inkoop en voorraad wegenzout
- inkoop materieel
- ruil- en leenplaats materieel
- opleiding en training
- communicatie met de burger/weggebruiker
- bewaking ('coördinatie' en informatievoorziening)
- netwerkkaart én
- gezamenlijk beleid

Goede voorbeelden:
- Overijssel borduurt verder op bekroonde formule: veilig van kerkplein naar autosnelweg (2011)
- Gladheidsbestrijding smal en breed (2011)
- Veilig van kerkplein naar autosnelweg: gladheidbestrijding in Overijssel (2010)
- Samen gladheid te lijf in West-Brabant (2010)
 

Het gladheidsmeldsysteem

Het landelijk Gladheidmeldsysteem (GMS) signaleert het ontstaan van wintergladheid. Het GMS bestaat uit een breed netwerk van meer dan 300 meetpunten langs de Nederlandse wegen.
Hiervan maken alle districten van Rijkswaterstaat, 7 provincies, een aantal gemeenten en waterschappen samen gebruik. Daarnaast kopen Rijkswaterstaat en 4 provincies samen zout in met een gezamenlijk contract.
Andere provincies en grote gemeenten tonen inmiddels interesse om zich bij het GMS aan te sluiten.

Het GMS biedt informatie over de wegconditie, zoals temperatuur, luchtvochtigheid, dauwpunttemperatuur en (de mate van) neerslag. Daarnaast worden lokale windrichtingen en -snelheden gemeten. Zo kunnen de deelnemers bepalen welke soorten gladheid te verwachten zijn.
Alle deelnemers halen uit het systeem informatie over hun eigen regio en hebben inzicht in de gegevens uit heel het land.

Meer informatie: