Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Thema's Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders

Hier vind je de thema's van Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Dynamisch verkeersmanagement

(Dynamisch) Verkeersmanagement (DVM) is bij uitstek het terrein waarop wegbeheerders elkaar ontmoeten en samenwerken. De gebruiker wil van A naar B over drukke wegen van verschillende beheerbeheerders. DVM is een middel om de bestaande capaciteit van het wegennet beter te gebruiken en de verkeersstromen te beheersen, zonder aanleg van extra wegen. Via realtime, geautomatiseerde systemen worden de weggebruikers geïnformeerd en doorstroming van het verkeer gereguleerd op basis van actuele gegevens met o.a. met route-informatie panelen, toeritdosering, verkeerslichten regelingen, spitsstroken, etc.

Daarnaast maken wegbeheerders, in het kader van mobiliteitsmanagement, onderling afspraken over de planning van wegwerkzaamheden, verwachte verkeersdrukte bij evenementen en het vaststellen van omleidingen en alternatieve routes.

Karin Visser, landelijk verkeersmanager, Hoofdingenieur-Directeur Verkeer en Watermanagement Rijkswaterstaat, is voorzitter van het Landelijk Verkeers Management Beraad (LVMB).

Het LVMB is een samenwerking tussen diverse beheerders op het gebied van verkeersmanagement.

Presentatie over LVMB op WOW-dag 2011

Interessant:

- (Regionaal) Verkeersmanagement in NM magazine 1 - 2013

- Nieuwe wet veiligheidseisen tunnels

Goede voorbeelden:
- DaVinci Dashboard (2011)
- DVM Zuid-Holland (2011)
- Regionaal Tactisch Team Noord-Holland (2011)
- Sturen van evenementen (2011)
- Afstemming werkzaamheden randweg Eindhoven (2011)
- Het staat echt op de rit: Minder hinder voor de weggebruiker (2011)
- Minder hinder voor de weggebruiker (2010)
- Mobiliteitsmanagement op de A2 binnen Utrecht (2010)
- Praktijkproef Amsterdam (2010)
- Doorstroming op de regioring in de stadsregio Arnhem Nijmegen (2010)
- Brainport bereikbaar door innovatie (2010)
 

Youtube film:
- Winnaar WOW-prijs 2011: Regionaal Tactisch Team Noord-Holland

- Genomineerd WOW-prijs 2011: Sturen van evenementen, TT Assen

- Genomineerd voor WOW-prijs 2011: kennis is macht, kennis delen is kracht

Meer informatie over Incidentmanagement