Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Thema's Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders

Hier vind je de thema's van Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Beter Benutten

www.beterbenutten.nl

Presentatie WOW-dag 2011 over Beter Benutten

In tien stedelijke regio's in Nederland waar dagelijks veel vertraging is, werken (regionale) overheden en bedrijfsleven samen aan een betere bereikbaarheid van het gebied, op basis van heel concrete en meetbare afspraken. Met ruimere openstelling van spitsstroken, inzet op intelligente transportsystemen, afspraken met werkgevers over spitsmijden en kleine ingrepen wil men de files op de grootste fileknooppunten terugdringen met 20 procent.

De gezamenlijke aanpak vraagt inzet en creativiteit van alle partners. In de regio werken publieke en private partijen hier dagelijks aan. Zij worden aangestuurd door een trio dat bestaat uit de minister van IenM, een bestuurder uit de regio en een CEO uit het bedrijfsleven die samen en los van elkaar als boegbeeld van het programma optreden. Dit levert maatwerk in regionale gebiedspakketten en overkoepelende nationale maatregelen op.

Een bijzonder onderdeel van de gebiedsprogramma's zijn de slimme deals: afspraken met bedrijven om werknemers uit de spits te halen. Dat gebeurt met e-bike-acties en allerlei mogelijkheden om flexibel te werken, zoals het Nieuwe Werken. De inzet van bedrijven is van groot belang, want als reizigers structureel anders gaan reizen, bijvoorbeeld voor of na de spits, biedt dat uitzicht op echt duurzame verbetering van de bereikbaarheid.