Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Thema's Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders

Hier vind je de thema's van Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Belevingsonderzoeken

Belevingsonderzoeken

Als (vaar)wegbeheerder willen we graag weten wat er leeft bij onze klant: de gebruikers van het (vaar)wegennet en de omwonenden. Zijn er onderhoudswerkzaamheden gepland? Wordt er nieuwe infrastructuur aangelegd? Of is er andere feedback over wegen gewenst bijvoorbeeld over veiligheid of geluidsoverlast? Het verrichten van het juiste onderzoek kan helpen bij het vinden van antwoorden op je vragen.

WOW bundelt zoveel mogelijk kennis. Gemeenten, provincies en rijksoverheid voeren allemaal hun eigen onderzoeken uit. Hoe kunnen we de kennis over deze onderzoeken beter met elkaar delen en hoe kunnen we de resultaten van elkaar gebruiken of vraagstellingen hergebruiken? De informatie op deze website kan je helpen. Ook helpt dit onderdeel van de website bij het vinden van een collega die zich bezighoudt met onderzoeken bij andere gemeente, provincie of rijksoverheid.

Fietsbelevingsonderzoek najaar 2016

In het najaar van 2016 voert platform WOW in samenwerking met provincies, gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat een onderzoek uit naar de mening van fietsers over verschillende hoofdroutes in Nederland. Lees meer over het fietsbelevingsonderzoek.

Gezamenlijk WOW wegbelevingsonderzoek gemeentes, provincies en Rijkswaterstaat

Sinds 2013 voert Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders (WOW) samen met gemeentes, provincies en Rijkswaterstaat gezamenlijk onderzoek uit naar de gebruikerstevredenheid van automobilisten over de Nederlandse wegen.

De resultaten zijn te vinden in de verschillende onderzoeksrapporten:

Het onderzoeksrapport wegbeleving, stadsroutes, provinciale wegen en snelwegen 2015

Factsheet onderzoeken 2015

Het onderzoeksrapport wegbeleving stadsroutes 2014

Het onderzoeksrapport wegbeleving provincies en snelwegen 2013

Factsheet Onderzoeken 2013

In het onderzoek van 2015 is weggebruikers ook gevraagd om in een kaart aan te geven wat zij goede en slechte voorbeelden vinden van de verschillende type wegen.

NB. Dit zijn open antwoorden die door de respondenten zelf in de kaart gezet, en bevatten mogelijk onjuistheden:

Kaart met goede en slechte voorbeelden Nederlandse wegen 2015

De resultaten van deze onderzoeken zijn ook overzichtelijk gebundeld in een interactieve infographic:

Infographic 2015

Algemene informatie over onderzoek doen

Hieronder links naar algemene informatie over de verschillende onderzoeksvormen en tips bij het maken van vragenlijsten:

Beschrijving onderzoeksvormen
Tips voor vragenlijsten
Handleiding opzet onderzoek

Onderzoek van andere beheerders

Hieronder een overzicht van onderzoeken bij andere beheerders, inclusief contactpersonen (voor zover bekend). Zinvol als je een nieuw onderzoek wilt opzetten om te kijken of andere beheerders misschien al een soortgelijk onderzoek gedaan?

Lijst met onderzoeken