Factsheet jaarverslag 2018: Jeugd en jongeren

Jeugd en jongeren

De instroom van jongeren in opleidingen richting weg- en waterbeheer is te laag, terwijl deze organisaties mede door uitstroom van ervaren collega’s behoefte hebben aan nieuwe instroom. Platform WOW probeert jongeren te enthousiasmeren voor bèta-opleidingen, specifiek gericht op weg- en waterbeheer. Ook voor de Young Professional heeft het platform aandacht en voor hen organiseert WOW regelmatig activiteiten. Bekijk hieronder wat Platform WOW heeft gedaan en gaat doen op het gebied van het thema Jeugd, Jongeren en Young Professionals.

Terug naar het jaarverslag

Eureka!Cup 2016

Ikonderzoekwegen en Ikonderzoekwater (voortgezet onderwijs)

Ikonderzoekwegen en Ikonderzoekwater zijn WOW-projecten die de verbinding leggen tussen voortgezet onderwijs en weg- en waterbeheerders. Jongeren gaan in opdracht van beheerders zoals Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en waterschappen aan de slag met actuele en uitdagende opdrachten.

In 2018 zijn de volgende resultaten behaald:

 • Vijftien opdrachten opgezet met 865 deelnemende leerlingen.
 • Twee opdrachten ingediend en begeleid voor landelijke techniekwedstrijd Eureka!Cup 2018 met ca. 2000 deelnemende leerlingen:
  Eén wegenopdracht waar circa 1.000 leerlingen het fileprobleem in de buurt aanpakken.
 • Eén wateropdracht waar circa 1.000 leerlingen de toenemende wateroverlast als gevolg van klimaatverandering omzetten in duurzame energievoorzieningen.
 • Convenant getekend met Stichting Technasium (95 aangesloten scholen) met als eerste uitkomst de Technasium Top Award voor schooljaar 2019-2020 waar 4000 leerlingen aan mee gaan doen. Lees hier meer over het convenant.
 • Wedstrijd ‘Knappe Waterhoofden’ georganiseerd bij Dunea (20 april 2018), ongeveer 8 groepen met middelbare scholieren die in een wedstrijd de resultaten van hun waterprofielwerkstuk hebben gepresenteerd voor een jury van experts (onder andere Ad de Waal Malefijt vanuit WOW/ Dunea); Winnares is Centaine Du Toy van Hees van RSG Magister Alvinus in Sneek. Zij heeft onderzoek gedaan naar de Blue Battery. Van 26 tot 31 augustus 2018 heeft Centaine Nederland vertegenwoordigd bij de Junior Water Prize in Stockholm. In totaal deden er winnaars uit 35 landen mee. Met ingang van 2019 heeft Knappe Waterhoofden een nieuwe naam en logo gekregen: Dutch Junior Water Prize. Lees hier meer over de wedstrijd.
 • Drie publicaties over Ikonderzoekwegen en Ikonderzoekwater in vakbladen zoals ‘Verkeerskunde’ en ‘NVOX’ (vakblad voor techniekdocenten in voortgezet onderwijs). Lees hier één van de stukken uit NVOX terug.

Voor 2019 staan de volgende ontwikkelingen op de planning:

 • 800-1.200 leerlingen bereiken met Ikonderzoekwegen- en Ikonderzoekwater-opdrachten.
 • Eureka!Cup 2019 met opdracht ‘ontwerp de circulaire brug’ voor circa 1.250 leerlingen.
 • De Dutch Junior Water Prize op 12 april 2019 en de winnaar vertegenwoordigd Nederland bij de Stockholm Junior Water Prize tijdens de International Water Week.
 • Start van de Technasium Top Award 19-20 met opdracht rond klimaatadaptatie in de stad met circa 4.000 deelnemende leerlingen.
 • Verdere verkenning meerschoolse opdrachten met Stichting Technasium met onder andere per april een opdracht met de Provincie Limburg en vijf technasia over hittestress en wateroverlast door extreme regen.

Afgelopen jaar ging het beste team van een Noord-Hollandse meerschoolse opdracht ‘de lucht in’ als prijs.

Next-WOW (studenten)

In 2018 heeft Platform WOW een belangrijke stap gezet om de doelgroep studenten te bereiken en te enthousiasmeren voor weg- en waterbeheer. Op 27 juni is het Next-WOW bestuur officieel van start gegaan. Dit bestuur bestaat uit een vijftal studenten met verschillende achtergronden, opleidingen en interesses in zowel water- als wegbeheer. Dit jongerenbestuur houdt WOW een spiegel voor en draagt met hun frisse blik bij aan de ontwikkeling van het platform.

Daarnaast zijn zij als geen ander in staat om studenten nog meer te betrekken bij het Platform. Een mooie aanvulling na de stappen die we al zetten op basis- en middelbare scholen en bij Young Professionals.

Lees hier meer over het Next-WOW bestuur.

Directeur-Generaal Michèle Blom en het kersverse Next-WOW bestuur.