Nieuwsbrief november 2013 Water

Onderstaande nieuwsberichten, bijeenkomsten en verslagen stonden in de nieuwsbrief van november 2013:

Loop mee in de week van de WOW factor

Van 2 tot 6 juni 2014 organiseren we de Week van de WOW factor. Een week met veel uitwisselingen, speeddates, inspirerende bijeenkomsten en een uitdagende wedstrijd (challenge) voor jonge professionals. WOW wil hiermee stimuleren dat (vaar)weg- en waterbeheerders elkaar ontmoeten en stilstaan bij samenwerken en uitwisseling.

Tijdens de Week van de WOW-factor willen we minimaal honderd beheerders bij elkaar laten meelopen. In verschillende regio's komen thema's zoals Assetmanagement, Inkoop en Aanbesteding en de diverse acties van het Young Professional Network aan bod. Jonge professionals (tot 36 jaar) kunnen meedoen met de WOW YPN Challenge, waarbij ze met een groep deelnemers uit verschillende organisaties een uitdaging aangaan een relevant vraagstuk uit te werken.

Kort verslag themamiddag Keuze bouworganisatievorm GWW-projecten

Hoe kies je de beste bouworganisatievorm bij GWW-projecten? PIANOo en platform WOW organiseerden in het kader van het GWW Inkoopplatform op 16 oktober 2013 een themamiddag over dit onderwerp. De bijeenkomst is een activiteit van het GWW Inkoopplatform. Vier verschillende laagdrempelige keuzesystemen worden deze middag toegelicht, telkens aan de hand van een praktijkvoorbeeld. De grote opkomst laat zien dat het onderwerp sterk leeft. De Statenzaal van het Provinciehuis van Zuid-Holland zat helemaal vol.

Waterwiki

Op de site van WOW vind je een overzicht met sites of online tools met kennis en informatie over vaarwegen en water. Handig op een rij, zodat deze kennis en informatie makkelijker te vinden is en we dit samen nog efficiënter kunnen gebruiken. In elke nieuwsbrief willen we graag een kennissite onder de aandacht brengen. In deze nieuwsbrief de website Waterwerkvormen. Deze site geeft een overzicht van interactieve werkvormen en beleidsinstrumenten op het gebied van water en ruimte.

Gemeenschappelijk WOW vaarwegbelevingsonderzoek

Rijkswaterstaat start volgend jaar weer met zijn driejaarlijks recreatievaart onderzoek. Omdat dit een doelgroep is die bij uitstek niet alleen op het hoofdvaarwegennet vaart, gaan we onderzoeken of meerdere beheerders bij dit onderzoek kunnen aansluiten. In het Vakberaad Beheer en Bouw is daarom gevraagd om afgevaardigden van provincies die mee kunnen denken over een gemeenschappelijke opzet van een dergelijk onderzoek. 

Nieuws

Nieuwsbrief november: Evaluatie

De voorbereiding voor het jaarprogramma wegen en water 2014 is in volle gang. Om het volgend jaar weer samen beter te doen is het goed om terug te...

Bekijk

Initiatiefgroep stemt in met Waterloket

Initiatiefgroep stemt in met Waterloket De initiatiefgroep Water Ontmoet Water (WOW) heeft op 24 september 2013 ingestemd met de voorstellen om te...

Bekijk

Balans tussen kennisbehoud en kennisvernieuwing

Balans tussen kennisbehoud en kennisvernieuwing! Kennis is essentieel! Daar zijn we het allemaal over eens. Kennis is om te delen en niet om zelf...

Bekijk

Atlas van samenwerking

Atlas van samenwerking Alle voorbeelden van goede samenwerkingen en inzendingen voor de WOW-prijsvraag zijn nu verzameld in de atlas van samenwerk...

Bekijk

Hoe gaat het met de baggertubes?

Hoe gaat het met de baggertubes? De initiatiefgroep van Water Ontmoet Water bracht in november 2013 een bezoek aan de baggertubes in de Oosteinder...

Bekijk

Agenda

Meeloopdagen 2014

Van 2 tot en met 6 juni vonden de Meeloopdagen 2014 plaats. 

Bekijk