Nieuwsbrief maart 2015 Water

Onderstaande nieuwsberichten, bijeenkomsten en verslagen stonden in de nieuwsbrief van maart 2015. Verder in deze nieuwsbrief:

Week van de WOW-factor met landelijke WOW-dag

Van 28 tot en met 2 oktober 2015 organiseren we voor de tweede keer de Week van de WOW-factor. Een week met een vol programma van interessante activiteiten én opnieuw de WOW Young Professional Challenge. Op donderdag 1 oktober kan je collega's ontmoeten, inspiratie opdoen, netwerken en kennis uitwisselen tijdens de landelijke WOW dag. Op deze dag wordt ook de winnaar van de WOW prijs 2015 bekend gemaakt!

Meeloopdagen

Een kijkje in de keuken bij een andere organisatie is en blijft heel leerzaam. Een van de doelen van WOW is het uitwisselen van kennis en ervaring onder medewerkers (weg- en waterbeheer).Tijdens de week van de WOW-factor willen we minimaal tweehonderd beheerders bij elkaar laten meelopen.

Prijsvraag voor beste samenwerking 2015

Wil jij eeuwige roem en een bedrag van 15.000 euro om je goede voorbeeld van samenwerking verder te brengen? Of wil je laten zien hoe goed jullie kunnen samenwerken?

Ook dit jaar zijn we weer op zoek naar het beste voorbeeld van samenwerking op water- en/of (vaar)wegbeheer. Heb jij het beste voorbeeld van zo'n samenwerking? Of ken je goede voorbeelden van samenwerking? Doe mee en stuur je voorbeeld van goede samenwerking in of tip een kandidaat!

Belevingsonderzoeken water en vaarwegen

Op onze website zijn twee onderzoeken toegevoegd bij water en vaarwegen: stakeholdersanalyse en het Rijkswaterstaat recreatievaart onderzoek.

In dit laatste onderzoek hebben we een open vraag meegenomen over verbeterpunten van alle beheerders. Zaken die genoemd worden zijn: overlast van waterplanten, betere bedientijden (geen lunchpauzes meer, afstemming op elkaar) en betere aanlegplaatsen (te weinig, bolders dichterbij elkaar). Ook communicatie over bedientijden (wanneer volgende schutting?), aanlegplaatsen (en de faciliteiten), sluisregels, (niet kloppende) dieptes kwamen aan de orde.

Voor in je agenda:

Trainingen Assetmanagement

Ook in 2015 organiseren we weer trainingen Assetmanagement. Deze zijn aangepast vanwege nieuwe ontwikkelingen en duren twee dagen (in juni en september).
Kijk voor data en inschrijven hier.

Trainingen Vergunningverlening

Deze basisopleiding is bedoeld voor medewerkers van de waterschappen en Rijkswaterstaat.

21 april: Startconferentie Nationaal Kennis en Innovatieprogramma Water en Klimaat

Op 21 april organiseren Rijkswaterstaat en STOWA gezamenlijk de startconferentie van het meerjarige Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat. Binnen dit programma bundelen het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen hun kennis- en innovatievermogen om Nederland water-robuust en klimaatbestendig te maken. Want met de implementatie van het Deltaprogramma en andere vraagstukken rond water en klimaat worden we uitgedaagd om als waterpartners onze krachten te bundelen en samen te werken. Het Kennis- en Innovatieprogramma werkt daarmee in het verlengde van het platform Slim Samenwerken, een platform waarin Rijkswaterstaat en STOWA samen met de waterschappen werken aan duurzame samenwerking. Het doel van de startconferentie is om samen met deelnemers te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. De focus ligt daarbij op de thema's waterveiligheid, zoetwatervoorziening, zee- en kustbeleid en ruimtelijke adaptatie.

Nieuws

Nieuwsbrief maart: Drinkwaterbedrijven sluiten aan aan bij WOW

Deze column is geschreven als voorwoord voor de WOW-nieuwsbrief van maart 2015. Dunea N.V., drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder in westelijk Zuid...

Bekijk

Afvalwater is waardevol

Afvalwater is waardevol Mevrouw Annemieke van de Ven, wethouder van Veghel,  opende de bijeenkomst en benadrukte dat Veghel nadrukkelijk verbonden...

Bekijk

De EMVI pool

EMVI-expertpool Een aantal inkopers vormen samen de EMVI-expertpool. Ze zijn benaderbaar voor inkopers in de GWW om te sparren, voor toetsing of a...

Bekijk

Nieuw gezamenlijk ICT-systeem

Nieuw gezamenlijk ICT-systeem Dit jaar gaan de vergunningverleners en handhavers van zeven waterschappen en Rijkswaterstaat over op een nieuw ICT-...

Bekijk

Agenda

WOW-meeloopdagen 2015

Hoe doen jullie dat?! Van 7 tot en met 18 november bieden we je de gelegenheid om een kijkje in de keuken te nemen bij je collega water- en (vaar)...

Bekijk

WOW-dag 2015

Landelijke WOW-dag 2015 Op donderdag 1 oktober is het zo ver! De landelijke WOW-dag in het IJsseldelta center in Zwolle. Een dag om kennis op te...

Bekijk

WOW-prijs 2015 voor beste samenwerking

Op 1 oktober, tijdens de landelijke WOW-dag (Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders en Water Ontmoet Water), wordt de WOW prijs 2015 uitgereikt. De...

Bekijk

Young Professional Challenge 2015

Tijdens de Challenge werken verschillende groepen jonge professionals van diverse organisaties aan een uitdagend vraagstuk. 

Bekijk

Bijeenkomst Risicomanagement Zwolle

Op 2 april gaan we weer in gesprek over het onderwerp Risicomanagement. Dit keer gaan we in op de vraag "Hoe creëer je risicobewustzijn in je proje...

Bekijk

Terugblikken

Terugblik gezamenlijke netwerkdag VTH waterschappen en RWS

Op donderdag 26 maart vond de eerste gezamenlijke netwerkdag voor vergunningverleners, toezichthouders en handhavers (VTH) van Rijkswaterstaat en d...

Bekijk