Nieuwsbrief maart 2014 Water

Onderstaande nieuwsberichten, bijeenkomsten en verslagen stonden in de nieuwsbrief van maart 2014. Verder in deze nieuwsbrief:

Nieuwe opleiding: Toezicht en Handhaving Watersystemen

Naast de opleiding Vergunningverlening start in mei een nieuwe opleiding gericht op toezicht en handhaving van watersystemen. Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers van Rijkswaterstaat en de waterschappen. Deze opleiding sluit naadloos aan op de samenwerkingsafspraken die tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen gemaakt zijn op het gebied van vergunningverlening en handhaving. Tijdens drie contactdagen en twee dagen veldwerk leer je alles over het onderwerp.

Jaarverslag 2013

Het jaarverslag 2013 is klaar. Binnenkort vind je (onder Documenten) een bladerversie op de website!

Waterwiki

Op de site van WOW vind je een overzicht met sites of online tools met kennis en informatie over vaarwegen en water. Handig op een rij, zodat deze kennis en informatie makkelijker te vinden is en we dit samen nog efficiënter kunnen gebruiken. In elke nieuwsbrief willen we graag een kennissite onder de aandacht brengen.

Op de website van Wiki natuurbeheer kun je praktijkkennis over beheer van bos, natuur en landschap delen en ontwikkelen. Je kunt er ook terecht met vragen.

Bijeenkomsten

Op 22 mei organiseren we een bijeenkomst over prestatiecontracten. Hou de website in de gaten voor meer informatie. Op woensdag 25 juni is er een WOW-bijeenkomst in Zuid-Holland met als centrale thema: strategisch omgevingsmanagement. Verschillende beheerders delen kennis en ervaringen over hoe zij omgaan met omgevingsmanagement. Reserveer deze data vast in je agenda.

Nieuws

Nieuwsbrief maart: Het landelijk waterloket: de burger centraal

Deze column is geschreven als voorwoord voor de WOW-nieuwsbrief van maart 2014. Recent heeft de initiatiefgroep WOW(ater) groen licht gegeven voo...

Bekijk

Directiewissel in Week van de WOW-factor

Directiewissel in Week van de WOW factor Joost de Ruig is directeur Water bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier én initiatiefnemer va...

Bekijk

Succesvolle samenwerking handhavers en vergunningverleners

Handhavers en vergunningverleners markeren succesvolle samenwerking Samenwerkingsafspraken tussen Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen op...

Bekijk

Agenda

Young Professional Challenge 2014

Van 2 juni tot en met 6 juni 2014 daagt WOW jonge professionals uit om deel te nemen aan de Young Professional Challenge in de week van de WOW-fact...

Bekijk

Startbijeenkomst Week van de WOW-factor 2014

Op 2 juni vindt de startbijeenkomst plaats van de eerste Week van de WOW factor.

Bekijk

Bijeenkomst Assetmanagement bij Waternet

Op 3 juni zijn we in het kader van de Week van de WOW factor te gast bij Waternet in Amsterdam om met elkaar van gedachten te wisselen over assetma...

Bekijk

Bijeenkomst Duurzaamheid in samenwerking met RVO - Duurzaam GWW

In Amersfoort vindt op 4 juni de derde dag van de Week van de WOW-factor plaats. De bijeenkomst staat in het teken van Duurzaamheid. In de Green De...

Bekijk

Excursie YPN Havenbedrijf Rotterdam

De donderdag 5 juni in de Week van de WOW-factor is het dé dag voor het Young Professional Network van WOW. We gaan op excursie bij het Havenbedrij...

Bekijk

Meeloopdagen 2014

Van 2 tot en met 6 juni vonden de Meeloopdagen 2014 plaats. 

Bekijk