Nieuwsbrief juni 2018 Weg en Water

Onderstaande nieuwsberichten, bijeenkomsten en verslagen stonden in de nieuwsbrief van juni 2018. 

Elke maand de WOW-nieuwsbrief in je inbox ontvangen?

Schrijf je in

Denk mee over de invulling van de Fryske Infra ‘On tour’

Leeuwarden is dit jaar Culturele Hoofdstad van Europa. Als onderdeel van een speciale Infraweek georganiseerd door de provincie Friesland organiseren wij samen met hen op 4 oktober de Fryske Infra ‘On tour’. Met welke thematour/projecttour wil jij het liefst mee? Bekijk hier de lijst en geef je voorkeuren door. Wij nemen deze mee in het samenstellen van de dag!

Onderzoeksrapport Stuw Grave

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) publiceerde op 3 mei het rapport ‘Stuwaanvaring door benzeentanker bij Grave’, waarin het onder andere aanbevelingen geeft met betrekking tot extra veiligheidsmaatregelen voor binnenvaartschippers en meer bevoegdheden voor Rijkswaterstaat tijdens extreme weersomstandigheden. Lees verder

Partijen tekenen voor versterking IJsselmeergebied

In de Agenda IJsselmeer 2050 staat hoe het IJsselmeergebied wordt klaargestoomd voor de toekomst en hoe betrokken overheden en organisaties daarin thema’s als waterveiligheid, natuur, cultureel erfgoed, recreatie, scheepvaart en economie samen oppakken. Lees verder

Terugblik Symposium ruimtelijke inpassing dijken

Op dinsdag 5 juni hield het Koninklijk Nederlands Waternetwerk een symposium over uitdagingen en nieuwe inzichten voor de ruimtelijke inpassing van dijken, in de opgave van het hoogwater beschermingsprogramma. Lees verder

Smart City consultaties

RWS en het ministerie van I&W houden consultaties om belemmeringen in de schaalsprong van IoT/Smart City toepassingen te inventariseren. Jij kunt ook meedoen. Lees verder

Nieuws

Nieuwsbrief juni: Smart Mobility en het vervullen van beloftes

Deze column is geschreven als voorwoord voor de WOW-nieuwsbrief van juni 2018. In deze nieuwsbrief wordt onder meer aandacht besteedt aan de activ...

Bekijk

Meeloopdagen 2018: nodig je collega's uit

Ook dit jaar organiseren wij tijdens de Week van de WOW-factor (24 - 28 september 2018) weer een groot aantal meeloopdagen. Tijdens een meeloopdag...

Bekijk

Eerste Code 95-certificaten uitgereikt aan verkeersscholen

Op donderdag 14 juni organiseerden we een bijeenkomst ter gelegenheid van de Code 95-certificering bandenspanning en overbelading (cursus U48-1). P...

Bekijk

Nieuw denken over mobiliteit – Van B naar Anders

Platform WOW brengt het rapport ‘Van B naar Anders’ van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) graag onder de aandacht. Rli roept op...

Bekijk

Meeloopdagen waterschappen en marktpartijen

De waterschappen staan voor grote opgaven in het waterbeheer. Daarnaast zijn er maatschappelijke ontwikkelingen, zoals klimaatverandering, nieuwe t...

Bekijk

Uit ons netwerk: Waterschappen en Rijkswaterstaat praten over digitale veiligheid

Hackers houden zich, net als het water, niet aan de grenzen van organisaties. Daarom werken de waterschappen en Rijkswaterstaat steeds meer samen a...

Bekijk

Agenda

Webinar Werken in een netwerk en netwerken

Inhoud We werken in toenemende mate in netwerken. Maar een netwerk ontwikkelen, in stand houden en ook nog effectief laten zijn is geen gemakkelij...

Bekijk

Webinar LinkedIn: tips & trucs

Hoe zet je jezelf en een netwerk centraal? Veel mensen zien LinkedIn als een veredeld adresboek. Maar het is meer dan dat. Met een paar simpele ac...

Bekijk

Regionale bijeenkomst Stedelijk verkeersmanagement Leiden

Op donderdagochtend 5 juli organiseren we in Leiden samen met het LVMB een regionale bijeenkomst over Stedelijk Verkeersmanagement. Na de drie reg...

Bekijk

Zomerschool Beekmonding Venlo

Zowel de waterschappen als Rijkswaterstaat hebben vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) een stevige opgave liggen om flora en fauna in ‘hun...

Bekijk

Zomerschool Prins Hendrikzanddijk

Toekomstbestendige waterkering Op dinsdag 25 september kun je kennis maken met het unieke project Prins Hendrikzanddijk op Texel. Het project, ond...

Bekijk

Uit ons netwerk: vakbeurs Openbare ruimte

De vakbeurs Openbare ruimte is de grootste vakbeurs over ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van de openbare ruimte in Nederland. Denk bijvoor...

Bekijk

Terugblikken

Terugblik Finale Eureka!Cup 2018

De Eureka!Cup 2018, dé landelijke techniekwedstrijd voor scholieren, zit er weer op. Ruim 2000 scholieren gingen de strijd aan om het beste technis...

Bekijk

Terugblik Netwerkevent Infra-Innovatie Netwerk

Deze terugblik start met een impressie van de dag door Mark Beltman, Next-WOW-bestuurslid. In de nieuwsbrief van juli vind je meer informatie over...

Bekijk

Terugblik en presentaties Smart Mobility in de praktijk van Zuid-Holland

Lieke Berghout van BEREIK! opent de middag namens de vier organiserende partijen: BEREIK!, De Verkeersonderneming, Platform WOW en de Innovatiecent...

Bekijk

Webinar Data en wegbeheer terugkijken

Dit webinar gaat over de beleidsmatige en strategische inzichten op het gebied van data: hoe houden we data beschikbaar, hoe schalen we op en wat...

Bekijk