Nieuwsbrief juni 2015 - Water

Onderstaande nieuwsberichten, bijeenkomsten en verslagen stonden in de nieuwsbrief van juni 2015.

Elke maand de WOW-nieuwsbrief in je inbox ontvangen?

Schrijf je in

EMVI: webinars, praktijkbundel en specialistenpool

In de GWW sector worstelen inkopers/aanbesteders soms nog met het werken met EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). Een relatief nieuw begrip van het inkoopproces in deze sector sinds de introductie van de Aanbestedingswet 2012. Het GWW inkoopplatform biedt een helpende hand. Met twee webinars op 18 juni (kijk hier voor een terugblik) en 2 juli 2015 wil het platform op een andere manier de belangrijkste aspecten van EMVI aan de orde stellen. Met een webinar hopen we een groter publiek te trekken dan een 'normale' themamiddag. De webinars kunnen op een later tijdstip nog online bekeken worden, maar interactie met de presentator is dan uiteraard niet meer mogelijk. Verder is onlangs de EMVI praktijkbundel uitgekomen met handige tips van experts. Deze specialisten zijn ondergebracht in de EMVI pool. Ze zijn benaderbaar voor inkopers in de GWW voor collegiale sparring, toetsing of advies.

Het GWW inkoopplatform is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, UvW, platform WOW, PPSsupport en PIANOo. Dit platform heeft al enkele themamiddagen georganiseerd over EMVI en kreeg van verschillende inkopers signalen dat er nog steeds behoefte is aan voorlichting op dit, toch lastig toe te passen, inkoopinstrument.

Start samenwerkingspilot beheer en onderhoud

Rijkswaterstaat is samen met de waterschappen Rivierenland en Vallei & Veluwe een pilot gestart op het gebied vansamenwerkingbeheer en onderhoud van areaal. Een voorzichtige verkenning maakte al snel duidelijk dat de mogelijkheden groot zijn.

De pilot, geïnitieerd door het platform Slim Samenwerken, is gericht op samenwerking op het gebied van beheer en onderhoud van gronden en waterstaatswerken. Een eerste inventarisatie leverde vijftien kansen op, waaronder samenwerking op het gebied van de verwerking van biomassa, afstemmen van beheers- en onderhoudsplannen en gezamenlijk onderhoud van nieuwe gebieden die ontstaan door Ruimte voor de Rivier. Uitganspunt is dat de pilot een duurzame samenwerking moet initiëren, waar alle partners baat bij hebben.

Drieluik assetmanagement tijdens WOW-dag

Tijdens de landelijke WOW-dag op 1 oktober in het IJsseldelta Stadion in Zwolle organiseert WOW, in samenwerking met CROW, een drieluik workshop: Assetmanagement, direct aan de slag!

In deze workshops delen collega's van diverse overheden hun ervaringen. Overkoepelend doel van de workshops is om de deelnemers te inspireren met voorbeelden uit de praktijk en hen praktische handvaten aan te reiken. De workshops zijn dus niet gericht op de 'wat-vraag' (bijvoorbeeld 'Wat is assetmanagement?'), maar op de 'hoe-vraag' (bijvoorbeeld 'Hoe kan ik met assetmanagement aan de slag? Hoe assetmanagement te implementeren?'). Om dit te benadrukken is de titel van het drieluik: 'Assetmanagement: direct aan de slag!'

Workshop 1: Assetmanagement: Hoe te beginnen in mijn organisatie?

Vragen die centraal staan zijn: Hoe pak ik assetmanagement op binnen mijn organisatie? Waar sta ik met mijn assetmanagement? Waar begin ik?  En hoe mijn bestuurder mee te nemen?

Workshop 2: Assetmanagement: Hoe krijg ik mijn gegevens op orde?

Workshop 3: Assetmanagement: Hoe breng ik prestaties, risico's en kosten goed in beeld? Hoe richt ik mijn werkproces in?

Nieuws

Nieuwsbrief juni: Ontmoetingen waar je wat aan hebt!

Deze column is geschreven als voorwoord voor de WOW-nieuwsbrief van juni 2015. Dàt is WOW. Op 9 juni vond in de mooie Philharmonie in Haarlem de d...

Bekijk

Joke Goedhart voorzitter platform Slim Samenwerken

Joke Goedhart nieuwe voorzitter platform Slim Samenwerken Het platform Slim Samenwerken aan waterbeheer heeft een nieuwe voorzitter. Joke Goedhart...

Bekijk

Campagne 'Wees duidelijk over agressie'

Campagne 'Wees duidelijk over agressie' (najaar 2015) Gericht op werknemers en werkgevers met publieke taken In het najaar 2015 start het 'Jaar t...

Bekijk

Infraquest zoekt papers!

Vanuit InfraQuest (samenwerking TNO, TU Delft en RWS) is in 2014 het initiatief genomen om het Fifth International Symposium on Life-Cycle Civil En...

Bekijk

Agenda

Webinar EMVI

Webinar 'Kiezen is een kunst' - EVMI-gunningsmethodes, 2 juli om 14.00 uur (tot ongeveer 14.30 uur) Voor elke aanbesteding waarin zowel kwaliteit...

Bekijk

Samenwerking in verkeersmanagement

Op donderdag 3 september organiseert WOW een bijeenkomst met als thema 'Samenwerking in verkeersmanagement'. Tijdens deze middag zullen we ingaan o...

Bekijk

WOW-dag 2015

Landelijke WOW-dag 2015 Op donderdag 1 oktober is het zo ver! De landelijke WOW-dag in het IJsseldelta center in Zwolle. Een dag om kennis op te...

Bekijk