Nieuwsbrief juni 2014 Weg

Onderstaande nieuwsberichten, bijeenkomsten en verslagen stonden in de nieuwsbrief van juni 2014:

Terugblik Week van de WOW factor

Met veel voldoening kijken we terug op de eerste week van juni. We hebben ruim 200 meeloopdagen gerealiseerd, interessante bijeenkomsten, excursies en de Young Professional Challenge. De energie die dat allemaal opleverde was duidelijk voelbaar!

We willen iedereen nogmaals bedanken voor zijn bijdrage tijdens deze geslaagde week!

Op vrijdagmiddag 6 juni pitchten vier team met jonge professionals hun oplossingen voor verschillende vraagstukken (de Challenge) aan de jury. Twee groepen hadden een uitwerking gemaakt voor de opdracht 'Nederland met water' en twee groepen hadden zich gebogen over de opdracht 'Nederland verdient'.

Wat betreft die laatste opdracht was de centrale vraag: Waar zijn mogelijkheden om voor een overheid (rijk, provincie, gemeente of waterschap) nieuwe inkomsten te werven? Uitgangspunten daarbij waren dat per saldo de inkomsten altijd hoger zijn dan de uitgaven en dat er maatschappelijk en politiek draagvlak is.

Na een zeer spannende voorselectie kwam uiteindelijk groep 3 als winnaar uit de bus. Zij hadden een originele, uitvoerbare en innovatieve suggesties bedacht voor het geval dat Nederland ten dele onder water zou komen te staan. De groep die tweede werd bedacht een concreet plan voor samenwerking op het gebied van verkeerskundig beheer (Nederland verdient). Dit wordt opgepakt in de regio Noord-Holland door de provincie samen met de gemeente Amsterdam.

Infographic wegbelevingsonderzoeken


Vorig jaar hebben we onderzoeken laten uitvoeren naar de wegbeleving van weggebruikers. Dit ging om de wegbeleving van rijkswegen, provinciale wegen en stadsroutes. De resultaten van deze onderzoeken zijn overzichtelijk samengevat in een infographic. Hier kun je duidelijk zijn hoe de beleving van de verschillende onderdelen zich verhoudt tot elkaar. Bekijk hier alle belevingsonderzoeken.

Landelijke Omgevingsmanagementdag met marktpartijen en overheden

Ook dit jaar hebben markt en overheid weer de handen ineen geslagen om gezamenlijk de Landelijke Omgevingsmanagementdag te organiseren. Voor de vierde keer was er weer een dag lang de mogelijkheid om kennis uit te wisselen, contacten te leggen, aan workshops deel te nemen, kennis te nemen van handige instrumenten en nieuwe inspiratie op te doen tijdens de lezingen.

Wat betekenen actuele ontwikkelingen voor de verhouding tussen project en omgeving, tussen burger, overheid en bedrijven? Wat vraagt dit van omgevingsmanagement? Er was ruimte om te reflecteren op de transities waar we als omgevingsmanagers mee te maken hebben.

Nieuws

Nieuwsbrief juni: Duurzaamheid heeft de toekomst

Begin juni vond de eerste 'Week van de WOW-factor' plaats. Ik zeg nadrukkelijk 'de eerste' want het was zo'n geslaagd evenement dat het ongetwijfel...

Bekijk

Greenstopper® De duurzame oplossing voor het maaiprobleem van bermen

Onderdeel van de Week van de WOW-factor was ook een bijeenkomst over duurzaamheid. Als intermezzo op deze bijeenkomst mocht de enthousiaste Sjoukje...

Bekijk

Wegwijzer voor wegprojecten gereed

Wegwijzer voor wegprojecten gereed De Wegwijzer voor (Weg)projecten is een concrete uitwerking van de Aanpak Duurzaam GWW voor duurzame (weg-)proj...

Bekijk

Beelden zeggen meer dan 1000 woorden

Op de workshop visualisering en serious gaming had dat de slogan van de dag kunnen zijn. Allemaal beeldmateriaal, makkelijk te bedienen alsof je in...

Bekijk

Terugblikken

Terugblik Young Professional Challenge 2014

De winnaars van de YPN Challenge Op vrijdagmiddag 6 juni pitchten vier team met jonge professionals hun oplossingen voor de Challenge aan de jury....

Bekijk

Week van de WOW-factor van start!

Het museum van Communicatie in Den Haag was op maandagochtend 2 juni het decor voor de start van de Week van de WOW factor. Tijdens het inloopontbi...

Bekijk

Terugblik Meeloopdagen 2014

Tijdens de Week van de WOW-factor in 2014 hebben we ruim 200 meeloopdagen georganiseerd. Bekijk hier een aantal verslagen.

Bekijk