Nieuwsbrief juli 2018 weg en water

Onderstaande nieuwsberichten, bijeenkomsten en verslagen stonden in de nieuwsbrief van juli 2018. 

Elke maand de WOW-nieuwsbrief in je inbox ontvangen?

Schrijf je in

Nieuws

Nieuwsbrief juli: het Next-WOW bestuur stelt zich voor

Deze column is geschreven als voorwoord voor de WOW-nieuwsbrief van juli 2018.Afgelopen 27 juni was de kick-off van het Next-WOW bestuur. Ons bestu...

Bekijk

Samen jongeren enthousiasmeren voor het werk in het weg- en waterbeheer

Platform WOW en Stichting Technasium bundelen krachten. Op woensdag 27 juni 2018 ondertekenden Michèle Blom voorzitter bestuur Platform WOW/directe...

Bekijk

Wijzigingen Meldpunt Water

Wij hebben de website meldpuntwater.nl gewijzigd naar aanleiding van de nieuwe privacywetgeving. Van 2012 tot 5 juli 2018 konden burgers meldingen...

Bekijk

Tweede ontwerpsessie Smart Patrol Working Lab

Bij de inzet van drones is nog veel te ontdekken voor beheerders. Juist door het delen van ervaringen en samen te werken versnellen we samen de toe...

Bekijk

Kennisnetwerk Agressie en geweld

Het kennisnetwerk rondom het thema agressie en geweld begint vorm te krijgen. Op 31 mei was de eerste bijeenkomst van dit kennisnetwerk. Er is veel...

Bekijk

Uit ons netwerk: Krachten bundelen voor slimme binnenvaart

Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland gaan kennis en ervaringen uitwisselen voor een slimme, schone en efficiënte binnenvaart & infrastr...

Bekijk

Uit ons netwerk: Samen aan de slag met smart mobility in het LVMB

Smart mobility verandert de kijk op verkeersmanagement. In het Landelijk Verkeersmanagement Beraad (LVMB) maken wegbeheerders afspraken over het to...

Bekijk

Uit ons netwerk: provincie Noord-Holland meet hinderbeleving

De provincie Noord-Holland doet er alles aan om bij werkzaamheden aan de weg de overlast voor de weggebruikers te beperken. Al jaren hanteren we de...

Bekijk

Agenda

Webinar LinkedIn: tips & trucs

Hoe zet je jezelf en een netwerk centraal? Veel mensen zien LinkedIn als een veredeld adresboek. Maar het is meer dan dat. Met een paar simpele ac...

Bekijk

Smart Shipping & Wet- en regelgeving bij autonoom varen

De logistiek op het water wordt steeds slimmer en autonomer. Denk aan het besturen van schepen op afstand, het slimmer delen van informatie, het op...

Bekijk

Zomerschool Prins Hendrikzanddijk

Toekomstbestendige waterkering Op dinsdag 25 september kun je kennis maken met het unieke project Prins Hendrikzanddijk op Texel. Het project, ond...

Bekijk

Uit ons netwerk: vakbeurs Openbare ruimte

De vakbeurs Openbare ruimte is de grootste vakbeurs over ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van de openbare ruimte in Nederland. Denk bijvoor...

Bekijk

WOW-meeloopdagen 2018

Hoe doen jullie dat?! Tijdens de Meeloopdagen bieden we je de gelegenheid om een kijkje in de keuken te nemen bij je collega water- en (vaar)wegbeh...

Bekijk

Young Professional Challenge 2018: Circulair vervangen & renoveren!

Veel van onze kunstwerken zijn al aardig op leeftijd. Als weg- en waterbeheerders renoveren en vervangen we daarom de komende jaren een flink aanta...

Bekijk

Webinar Blauwe Golf Verbindend

Het project ‘Blauwe Golf Verbindend’ verbetert de dienstverlening naar vaarweg- en weggebruikers door innovatieve technologie en slimme samenwerkin...

Bekijk

Webinar Mindfulness voor weg- en waterbeheerders

Als weg- en waterbeheerder sta je voor een toenemend uitdagende taak. Je moet steeds meer doen in minder tijd; steeds meer rekening houden met de t...

Bekijk

Uit ons netwerk: IENE congres - Crossing borders for a greener and sustainable transport infrastructure

De tweejaarlijkse internationale IENE congressen over ecologie en transport bieden een terugkerend interdisciplinair forum voor het uitwisselen van...

Bekijk

Mobility meets ICT

We gaan in deze bijeenkomst op zoek naar (nieuwe) kansen en uitdagingen om met Mobiliteit en ICT te werken aan een economisch sterk Nederland en ee...

Bekijk

Terugblikken

Terugblik bijeenkomst Code 95 voor goederenvervoer en bandenspanning

Op 14 juni besteedden actief betrokken partners uit de goederenvervoerssector aandacht aan een gezamenlijke mijlpaal: de nieuwe Code 95-certificeri...

Bekijk

Terugblik Veiligheid Verkeersregelaars

Op 12 juni vond er in Haarlem een bijeenkomst rondom agressie en geweld tegen verkeersregelaars plaats. Platform WOW organiseerde deze bijeenkomst...

Bekijk

Terugblik Stedelijk verkeersmanagement Leiden

Op 5 juli stond in Leiden de regionale bijeenkomst over Stedelijk Verkeersmanagement op het programma. Deze werd samen met het LVMB georganiseerd....

Bekijk