Nieuwsbrief december 2018 weg en water

Onderstaande nieuwsberichten, bijeenkomsten en verslagen stonden in de nieuwsbrief van december 2018.

Elke maand de WOW-nieuwsbrief in je inbox ontvangen?

Schrijf je in

Nieuws

Nieuwsbrief december: opereren als één sector

Deze column is geschreven als voorwoord voor de WOW-nieuwsbrief van december 2018 door Kees VonkSecretaris–Directeur van het Waterschap Rivierenlan...

Bekijk

Hoe jongeren kunnen bijdragen aan Nederlandse infra 100% circulair in 2050

Vanuit Platform WOW stimuleren we jongeren om mee te denken over actuele cases in weg- en waterbeheer. Een ‘hot issue’ is de doelstelling richting...

Bekijk

Opdrachten Eureka!Cup bekend

De nieuwe opdrachten voor de Eureka!Cup van dit jaar zijn bekend gemaakt. Eureka!Cup is een landelijke ontwerpwedstrijd met technologische en (natu...

Bekijk

Directeurenoverleg Zuid-Holland

Het directeurenoverleg van Platform WOW Zuid-Holland vergadert drie keer per jaar door de regio heen op verschillende locaties. In november waren w...

Bekijk

Mobility meets ICT - Samenwerken aan een vitale, mobiele samenleving

Na de bijeenkomst Mobility meets ICT is er een mooie publicatie ontwikkeld die vanuit de invalshoek 'Bereikbaarheid, Verkeersveiligheid en Leefba...

Bekijk

Uit ons netwerk: contractbepalingen overbelading

In november 2017 is een convenant afgesloten met gemeenten, waterschappen, brancheverenigingen en provincie Overijssel om collectief in actie te ko...

Bekijk

Uit ons netwerk: Friese Klimaatatlas toont effecten klimaatverandering

In de digitale klimaatatlas kunnen Friese inwoners opzoeken wat de effecten van klmaatverandering zijn in hun gebied. De kaarten geven de effecten...

Bekijk

Uit ons netwerk: circulaire straatstenen in Rotterdam

Met Rotterdam Circulair, de Rotterdamse resiliencestrategie en het benoemen van ‘weerbaarheid’ tot kernwaarde voor assetmanagement geeft Rotterdam...

Bekijk

Agenda

Webinar hoe de Aanpak Duurzaam GWW de doelen van Parijs dichterbij brengt

Of er in december al dan niet een klimaatakkoord ligt, jij kan in je werk wel degelijk wat aan CO2 reductie doen. In dit webinar gaat Meinke Schout...

Bekijk

Landelijke WOW-dag 19 september: Programma

Programma 9.00 uur - Ontvangst en registratie9.30 uur - Opening WOW-dag 2019 door dagvoorzitter Kim Coppes9.40 uur - Ronde tafel gesprek met Julie...

Bekijk

Netwerkevent Infra-Innovatie Netwerk

Op donderdag 10 januari 2019 organiseren we samen met Gemeente Zoetermeer en CROW Het Netwerkevent Infra-Innovatie Netwerk Het netwerkevent Infra...

Bekijk

Uit ons netwerk: InfraTech 2019 - Future Proof

Van 15 tot en met 18 januari 2019 zijn Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam gastheren van InfraTech 2019. InfraTech is hét nationale kennisplat...

Bekijk

Webinar Lean in het inkoopdomein: concrete handvatten voor het toepassen van Lean

De goede dingen goed doen, het achterhalen waar de echte problemen zitten en weg met verspillingen! Zo maar een aantal kreten die je vaak hoort wan...

Bekijk

Tour future proof assetmanagement

Op het gebied van assetmanagement willen we natuurlijk ook future proof zijn. Het is belangrijk dat overheid en markt elkaar op een juiste manier w...

Bekijk

Terugblikken

Terugblik webinar Cyber Security

Op maandag 26 november vond het webinar plaats over Cyber Security. Het webinar was eenmalig te zien. Er werd ingegaan op het onderwerp Cyber Secur...

Bekijk

Terugblik: Werkconferentie Dwarskrachten Bruggen & Sluizen

Op vrijdag 23 november vond de werkconferentie Dwarskrachten plaats op De Bouwcampus in Delft. Deze werkconferentie is geïnitieerd vanuit De Bouwag...

Bekijk