Nieuwsbrief december 2015 Water

Onderstaande nieuwsberichten, bijeenkomsten en verslagen stonden in de nieuwsbrief van december 2015.

Elke maand de WOW-nieuwsbrief in je inbox ontvangen?

Schrijf je in

Samenwerken langs de rivier

Deelnemers van de samenwerkingspilot beheer en onderhoud hebben onlangs mooie stappen gezet in duurzame samenwerking over beheergrenzen heen. Onder de vlag ‘Samenwerken langs de rivier’ benoemden medewerkers van de deelnemende organisaties, Rijkswaterstaat Oost Nederland, waterschap Vallei en Veluwe en waterschap Rivierenland concrete samenwerkingskansen voor ‘hun’ gebied langs de Rijn, IJssel en Waal.

Lees verder

 

Nieuws

Nieuwsbrief december: Zorgen voor waterkeringen

Deze column is geschreven als voorwoord voor de WOW-nieuwsbrief Water van december 2015. Als je op de temperaturen moet afgaan, lijkt de winter no...

Bekijk

Onderzoek Inkoopopleidingen GWW

Platform WOW heeft samen met PIANOo een inschatting laten maken of er behoefte is aan een nieuwe of aanvullende inkoopopleiding, specifiek voor Gro...

Bekijk

Evaluatie verbeterprogramma Waterkwaliteit

Evaluatie verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren Eind dit jaar wordt de 1e tranche van het Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren 20...

Bekijk

Webinar Samenwerken tussen organisaties

Webinar Samenwerken tussen organisaties Op 30 november was samenwerken tussen organisaties het onderwerp van de webinar. Samenwerkingsvraagstukken...

Bekijk

Bediening voor derden

Bediening voor derden Sta jij ook voor de uitdaging om scheepvaart optimaal te begeleiden binnen je eigen beheersgebied? Faciliteer je dat met afs...

Bekijk

Zuiderzeeland doet mee met Saw@

Zuiderzeeland doet mee met Saw@ Op vrijdag 20 november 2015 ondertekende waterschap Zuiderzeeland de samenwerkingsovereenkomst Saw@ en is daarmee...

Bekijk

Hoe gaat het met Ikonderzoekwater?

Hoe gaat het met Ikonderzoekwater.nl? Hoe haal je elektriciteit uit water? Hoe ga je in je stad om met hevige regenval? Kan je rioolwater zuiveren...

Bekijk

Duurzame grondverbetering voor dijken

Duurzame grondverbetering voor dijken Afgelopen jaar voerde het projectbureau Zeeweringen een grondverbetering op locatie (mix-in-place) uit bij e...

Bekijk

Landelijk adviesteam voor BRZO bedrijven

Een landelijk adviesteam voor toezicht op Brzo bedrijven Op 3 december 2015 tekenden Jan Hendrik Dronkers (Rijkswaterstaat) en Hans Oosters (Unie...

Bekijk

Agenda

Webinar Energie- en Grondstoffenfabriek

Op maandag 14 december om 14.00 uur organiseerden we het webinar: Samenwerken aan het winnen van waarde. Deze werd gegeven door de winnaar van de W...

Bekijk

Webinar BIM

Webinar BIM Maandag 29 februari 2016 om 14.00 uur. Tijdens deze webinar wordt het gebruik van BIM bij aanleg en onderhoud van infrastructuur toe...

Bekijk

Symposium BIM in de watersector

Symposium BIM in de watersector Op woensdag 11 mei organiseren we het symposium 'BIM in de watersector'. Tijdens dit symposium gaan we in op de da...

Bekijk