WOW, actie!

03 april 2012

In januari heeft het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HdSR) de intentieverklaring voor het uitwisselen van medewerkers ondertekend. De WOW-makelaar vroeg mij waarom HdSR zich, als eerste niet WOW-partner, heeft aangesloten bij dit initiatief. Gekscherend was mijn eerste reactie dat dit mooie PR oplevert. In de vorige nieuwsbrief stond het bericht dat wij de intentieverklaring ondertekend hebben en in deze nieuwsbrief krijg ik de ruimte om een voorwoord te schrijven. Maar uiteraard is dit niet de echte drijfveer....

De noodzaak tot gezamenlijke actie is in onze sector (zowel (vaar)weg- als waterbeheer) enorm. Onze sector vergrijst en we verliezen helaas veel collega's door bezuinigingen. Dit terwijl de uitdagingen waar wij voor staan groot en organisatie overstijgend zijn. We moeten dus meer dan ooit gebruik maken van de kennis en ervaring van collega's bij andere organisaties.

Het platform WOW is een van de eersten die deze ontwikkelingen, die wij allemaal zien, heeft vertaald in actie. Niet alleen zijn er op directieniveau binnen een groot aantal overheidsorganisaties afspraken gemaakt over het uitwisselen van medewerkers. Het gebeurt ook daadwerkelijk.

De activiteiten van het Platform WOW dragen hiermee daadwerkelijk bij aan het verhogen van het maatschappelijk rendement in onze sector. Dit vertaald zich in drie belangrijke pijlers:
1. Hogere kwaliteit
2. Lagere kwetsbaarheid
3. Reductie van kosten

Het mooie van het initiatief is dat de medewerker centraal staat. De medewerker krijgt de ruimte zich verder te ontwikkelen en wordt ingezet op haar of zijn sterke competenties.

Kortom, het is een initiatief dat naadloos aansluit bij de ambities en ontwikkelingen van HdSR. Daar sluiten wij dan ook graag bij aan. Ik roep ook uw organisatie op om hetzelfde te doen!

Eugene Meuleman
Secretaris-Directeur
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden