Terugblik bijeenkomst 'Het belang van risicomanagement bij assetmanagement

23 september 2016

Assetmanagement haalt een groot deel van zijn toegevoegde waarde uit het expliciet managen van de risico’s. Deze zogenaamde risicogestuurde besluitvorming is per definitie besluitvorming onder onzekerheid. De natuurlijke respons van veel organisaties is om deze onzekerheden te verminderen, bijvoorbeeld door heel gedetailleerde modellen te maken. Onderzoek wijst echter uit dat ondanks de onzekerheden hele goede besluitvorming mogelijk is met relatief eenvoudige instrumenten, mits die worden gebruikt in een goed ontworpen proces. Met systematische toepassing van deze pragmatische benadering kan 20-30% op de totale kosten (uitgaven plus risico) worden bespaard.

Dit was de introductie van de eerste spreker, Ype Wijnia, tijdens de bijeenkomst ‘Het belang van risicomanagement bij Assetmanagement’. De boodschap ‘hou het simpel’ bleef een rode draad gedurende de gehele middag.

Ype nam de deelnemers mee in een inspirerende lezing waarbij theorie en praktijk met elkaar verbonden waren.

Presentatie Ype

Na deze lezing werden zes praktijkvoorbeelden aan de hand van een poster gepresenteerd. Deelnemers werden actief betrokken bij het verhaal en kregen volop de mogelijkheid om vragen te stellen. De volgende voorbeelden kwamen aan bod (klik op het voorbeeld voor de poster):