Pijnpuntenkaart overbelading Overijssel

21 februari 2017

Verkennende studie en pijnpuntenkaart overbelading in Overijssel

In 2016 heeft Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders het onderwerp overbelading met verschillende bijeenkomsten, werkgroepen en een praktijkbundel op de kaart gezet. Te zwaar beladen vrachtwagens leiden jaarlijks tot een schadepost van miljoenen euro’s voor het beheer en onderhoud van de wegen en kunstwerken. Maar wat op welke plek de aard en omvang van deze overmatige schade is, hoe deze overmatige schade gereduceerd zou kunnen worden en welke risico’s wegbeheerders en weggebruikers eigenlijk lopen, is niet precies bekend.

Verkennende studie in Overijssel

Daarom is er in de tweede helft van 2016 in de provincie Overijssel een verkennende studie gedaan. Het onderzoek heeft in beeld gebracht hoeveel sprake er is van overbelading op de belangrijkste doorgaande wegen en de hierin aanwezige kunstwerken. Daarnaast is de schade-ontwikkeling over een bepaalde tijdsperiode in kaart gebracht en is er een verband gelegd tussen overbelading enerzijds en door overbelading veroorzaakte schade aan wegen en kunstwerken anderzijds. Verder is er nagegaan of er sprake is van een duidelijke groep ‘veroorzakers’.

Interessante conclusies

Dit alles heeft geleid tot interessante conclusies en een pijnpuntenkaart (beide te vinden in het rapport Wegschade door overbelading) waarop de wegschade door overbelading in de provincie Overijssel in kaart is gebracht. Een van de conclusies is dat de mate waarin informatie over overbelading en (reparaties aan) wegen wordt bijgehouden sterk verschilt per wegbeheerder. Het komt voor dat het eigendom of de beheerplicht van een wegobject niet geregistreerd is, dat niet bekend is hoe zwaar een kunstwerk belast kan worden, maar ook dat er ontheffingen voor zwaar transport over een kunstwerk zijn verleend, zonder dat bekend is of het kunstwerk dit gewicht ook kan hebben.

In gesprek met gemeenten en vervolgonderzoek

De komende maanden gaat de werkgroep overbelading verder in gesprek met de gemeenten in de provincie Overijssel om de pijnpunten nog scherper in beeld te brengen en te kijken naar mogelijke oplossingen. Ook komt er een vervolgonderzoek om een nog gedetailleerder inzicht te krijgen in hoe op een geselecteerde weg (N739) precies ontheffingen zijn toegekend op wegvak niveau, hoe verschillende beheerders van deze weg met ontheffingen omgaan en hoe op raakvlakken wordt gecommuniceerd. Verder wordt aangegeven hoe het DWO netwerk van RDW functioneert en hoe informatie over belastbaarheid met betrekking tot de rijkswegen wordt beheerd.

 Weegpunt -500