Nieuwsbrief juni: Overbelading: in gesprek over oplossingen

27 juni 2016

Deze column is geschreven als voorwoord voor de WOW-nieuwsbrief van juni 2016.

Onlangs verscheen de Praktijkbundel Overbelading (pdf; 3,6 MB) en ik vind het leuk om iets te vertellen over de ontstaansgeschiedenis daarvan. Zoals zo vaak begint het met een gevoel van ongenoegen en ongemak: veel wegbeheerders worden geconfronteerd met schade aan wegen en kunstwerken, die niet veroorzaakt wordt door de kou van de winter, de warmte van de zomer, door achterstallig onderhoud of door verkeersincidenten. Nee, de oorzaak ligt duidelijk bij te zware voertuigen. Een inventarisatie van Rijkswaterstaat, mede op basis van de weegpunten op enkele rijkswegen (WIM), leerde dat er voor sommige voertuig categorieën in toenemende mate sprake is van aanmerkelijke overbelading. In het bestuur van WOW wordt dit punt gesignaleerd en ook wordt besproken welke acties via onze netwerken ondernomen kunnen worden.

De relatiedag van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) bleek een mooie gelegenheid om de transporteurs en kraanbedrijven een spiegel voor te houden. Ik mocht daar samen met Willy Hoogma van de provincie Overijssel een presentatie geven en aansluitend een workshop leiden. We hebben de redelijk volle zaal verdeeld in een groep wegbeheerders en een groep transporteurs. Ze kregen de opdracht om zich te verplaatsen in elkaars positie en van daaruit maatregelen te verzinnen die het voor transporteurs aantrekkelijk maken om overbelading te vermijden en voor de wegbeheerders de schade aan wegen door overbelading zoveel mogelijk te verminderen.

En dan blijkt er meer mogelijk dan je denkt. Er kwamen verschillende aspecten naar voren:
- oneigenlijk concurrentievoordeel (schaadt ook uiteindelijk de branche)
- aslast-meters kunnen het wegrijden bij overbelading belemmeren
- aansluitende wegen op de 100 tons routes (Rijkswegen) ook voor die belasting geschikt maken.

De meest confronterende conclusie vond ik dat wegbeheerders als opdrachtgevers ook veel meer kunnen doen. Wij zijn het immers die graag de opdrachtnemer kiezen die het werk het snelst uitvoert en daarvoor de laagste prijs rekent. We realiseren ons dan niet altijd dat deze lage prijs en snelle levertijd soms alleen mogelijk is als de opdrachtnemer het wat minder nauw neemt met overbelading. Deze uitspraak tijdens de RDW relatiedag bleef wel even hangen: op weg naar zijn werk zorgt de aannemer door overbelading voor een nieuw werk en wij als wegbeheerders lokken dat uit.

Gelukkig hoeft dat niet meer: er is een Praktijkbundel Overbelading (pdf; 3,6 MB) uitgebracht, waarin je niet alleen de omvang van het probleem leert kennen, maar ook kennis kunt nemen van de oplossingen die alle partijen samen hebben ontwikkeld en samen verder gaan verkennen. Waarmee de waarde van het WOW netwerk weer eens is bewezen!

Peter de Visser,

Hoofd Stadsbeheer gemeente Zoetermeer en bestuurslid Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders