Nieuwsbrief juli: Samen koploper in smart mobility

28 juli 2015

Deze column is geschreven als voorwoord voor de WOW-nieuwsbrief van juli 2015.

Volgens Marieke Martens, ITS-hoogleraar aan het Centre for Transport Studies van de TU Twente, bevinden we ons niet aan de vooravond van een technologiesprong inzake zelfrijdende auto's en smart mobility. We bevinden ons er midden in!

Juist daarom hebben vier partijen (provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, Connecting Mobility en DITCM) de handen ineengeslagen om mee te gaan in die ontwikkeling.Defensief gezegd: We willen voorkomen dat we straks ontdekken dat niemand meer op onze bewegwijzeringsborden kijkt, of dat het verkeer via coöperatieve systemen zichzelf organiseert en onze verkeersmanagers alleen nog dénken dat ze het verkeer managen.

En het ís een nieuwe toekomst. Hadden we vijf jaar gelden al automatisch inparkeren als standaard toepassing in middenklasse auto's? Ons navigatiesysteem heeft een eigen SIM-kaart en is verbonden met zijn leverancier die verkeersinformatie en nieuwe kaarten levert. De auto van mijn collega volgt haar voorganger al in de file en blijft 'vanzelf' binnen de wegmarkeringslijnen. Een Smart Phone ontdekt gaten in de weg en geeft die door aan de collega weggebruikers en aan de wegbeheerder! En ik heb niet alleen een app-je om een taxi te bestellen, maar ook een die mij waarschuwt dat er veel files staan en dat ik nu echt naar mijn volgende afspraak moet.

Afwachten helpt niet. Zeker niet als wegbeheerder. Smart Mobility is er al. En juist daarom slaan we als wegbeheerders met bedrijven en kennisinstellingen de handen ineen. De Innovatiecentrale is een proeftuin voor nieuw verkeersmanagement en voor het testen van smart mobility app's in echt verkeer op het wegennet van gemeentes, provincies en rijk. In De Innovatiecentrale kwamen al de provincies Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant, BBZOB, de gemeenten Breda, Helmond, Maastricht, Rijkswaterstaat en onder andere Engelse, Finse, Turkse en Vlaamse overheden op bezoek. Ook het bedrijfsleven weet de weg naar Helmond te vinden. En begin juni bezochten Koning Willem-Alexander en Minister Melanie Schultz van Haegen De Innovatiecentrale. Voorwaar geen gebrek aan aandacht.

Juist daarom verzorgt De Innovatiecentrale op de WOW-dag in Zwolle een presentatie samen met Lieke Berghout, programmamanager BEREIK!. Wij willen onze collega wegbeheerders inspireren om mee te denken over de toekomst van ons werk, een toekomst waar we al midden in zitten.

Met welk vraagstuk kom jij naar De Innovatiecentrale? Je bent van harte welkom bij onze presentatie in Zwolle of op de Automotive Campus in Helmond. Want alleen samen worden we koploper in smart mobility. Dat is goed voor onze economie, voor onze weggebruikers en voor ons wegbeheerders.

Laurens Schrijnen,
Directeur De Innovatiecentrale

www. innovatiecentrale.nl

Laurens Schrijnen

Praatplaat smart mobility