Nieuwe belevingsonderzoeken naar...

27 juli 2015

Fietsers

De ANWB doet onderzoek naar fietsers in steden. Waar ergeren zij zich aan? En wat is de oorzaak van die ergernissen? En misschien nog belangrijker, wat zou moeten gebeuren om het op te lossen? De resultaten van de uitgebreide enquête zijn nog niet beschikbaar, wel heeft het eigen ANWB-panel fotomateriaal verzameld over de ergernissen: http://www.anwb.nl/belangenbehartiging/verkeer/verkeer-in-de-stad#uitkomst

Openbaar Vervoer

Een leuk voorbeeld van hoe je resultaten van onderzoeken kan presenteren is te zien in de OV-klantenbarometer van het CROW: http://www.ovklantenbarometer.nl/Resultaten.aspx. Uit het onderzoek komt onder andere naar voren dat er tevreden klanten zijn, maar het openbaar vervoer een belabberd imago heeft.

Weggebruikers

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de vragenlijst over de beleving van het wegbeheer in 11 gemeentes, 12 provincies en 7 Rijkswaterstaat regio's. Het onderzoek vindt plaats in september. Het is voor het eerst dat er gelijktijdig onderzoek plaatsvindt naar gemeentelijke, provinciale én rijkswegen samen. De resultaten worden komende winter verwacht.