Na de WOW-prijs 2011

12 maart 2012

In september 2012 won het Regionaal Tactisch Team (RTT) Noord-Holland de WOW-prijs 2011. Een bedrag van 15.000 euro. "En wat gebeurde er daarna?"

RTT NH

Na uiteraard de nodige felicitaties en blijdschap van het gehele team, werd nog dezelfde avond gevraagd door de gedeputeerde Verkeer & Vervoer van Noord-Holland of ze het goede nieuws op Twitter mocht zetten. De periode daarna kregen we veel aandacht in onze interne media (Amsterdam, Rijkswaterstaat en provincie Noord-Holland). Maar ook op internetsites zoals www.verkeersnet.nl en in tijdschriften zoals Verkeerskunde en NM-Magazine.

Waar is de prijs aan besteed?
Nog tijdens de prijsuitreiking gaf de voorzitter van WOW, Jan-Hendrik Dronkers aan geen tegenstander te zijn van een studiereis, als het maar geen Rio de Janeiro zou worden. Verder stelde hij voor het geld eventueel te gebruiken als bijdrage aan een gezamenlijke stand op de Intertrafficbeurs 2012 in de RAI te Amsterdam. Die uitdaging werd opgepakt en het resultaat is dat we van 27-30 maart met RWS-Noord-Holland, Amsterdam en provincie Noord-Holland, onder de paraplu van de Metropoolregio Amsterdam (MRA,) met een stand op de Intertraffic staan. Het regieteam MRA, de opdrachtgever van het RTT, stelde voor het geldbedrag aan een regionaal congres te besteden. Het RTT zelf, ook niet onbelangrijk, wilde het geldbedrag besteden aan: kennis vergroten (via een studiereis) en die kennis delen (via presentaties en een brochure).
Uiteindelijk is besloten dat we eind april met het RTT twee dagen naar Frankfurt en Stuttgart gaan om daar de gezamenlijke verkeerscentrales en een samenwerkingsverband te bezoeken. Daarnaast geeft het RTT-NH een brochure uit met daarin onze werkwijze, samenstelling, (bestuurlijke) borging, doelen, etc. Ook delen we onze kennis via het Landelijke Operationele Regionale Teams Mobiliteits Aanpak (LORTMA) overleg. De rest van het geldbedrag is besteed aan de stand op de Intertraffic.

Afsluitend kan ik zeggen dat de WOW-prijs een boost heeft gegeven aan de, toch al goede, samenwerking. De prijs verplicht je als team nog eens goed na te denken waarom het RTT er is en hoe het beter kan. Daarom: jury en WOW-organisatie, bedankt!

RTT-NH, namens deze Arthur Rietkerk (voorzitter)

PS. Ook wel leuk om achteraf te vernemen dat de WOW-prijs "nat" ook naar een Noord-Hollands project is gegaan.