Kwaliteitscriteria voor vergunningverlening, toezicht en handhaving

28 augustus 2015

Kwaliteitscriteria voor vergunningverlening, toezicht en handhaving in waterbeheer

Rijkswaterstaat en de waterschappen hebben ingestemd met uniforme kwaliteitscriteria voor vergunningverlening, toezicht en handhaving in waterbeheer. Dat betekent dat de waterbeheerders volgens dezelfde kwaliteitsnormen gaan werken, ongeacht wie de formele 'beheerder' is.

Professioneel

De kwaliteitscriteria hebben betrekking op het kwaliteitsniveaudat nodig is om het werk professioneel en met de juiste procedures en continuïteit uit te voeren. Het gaat om het verlenen van vergunningen en om toezicht en handhaving om overstromingen, wateroverlast en waterschaarste te voorkomen en de kwaliteit van het water te beschermen.

Mijlpaal

De vaststelling van de kwaliteitscriteria betekent een nieuwe mijlpaal in de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de 23 waterschappen. De afgelopen jaren is onder andere onder de vlag van
Water Ontmoet Water en het Platform Slimmer Samenwerken aan waterbeheer veel geïnvesteerd in het duurzaam verbinden van beide waterpartners. Door werkzaamheden van verschillende overheidsdiensten slim te combineren en gebruik te maken van elkaars kennis, expertise en ervaring, wordt efficiënter gewerkt, kwaliteit verhoogd en worden kosten bespaard.