Inspiratie voor samenwerking in verkeersmanagement

13 september 2015

Inspiratie voor samenwerking in verkeersmanagement

Op donderdag 3 september opende Pieter Janssen, directeur bij Rijkswaterstaat Verkeer en Watermanagement de  bijeenkomst'Samenwerking in verkeersmanagement'. Deze vond plaats op een unieke locatie: het Topshuis in Vrouwenpolder.

Vervolgens gaf dr. Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit van Rotterdam een inspirerende presentatie met de titel'de binnenvaart is onmisbaar voor de logistieke toekomst van ons land'.

Hij ging als eerste in op het 'groeidenken'. Er wordt een enorme groei verwacht. Dit brengt wachttijden met zich mee en dus congestie. Het succes van de Rotterdamse haven is een grote bedreiging. Hij stelde in zijn verhaal dat de reden voor congestie de grote containerzeeschepen/reders zijn; deze hebben onbetrouwbare aankomsttijden. De terminals kunnen hier niet op anticiperen, en dat  veroorzaakt congestie. Kuipers heeft ook twijfels bij de hele hoge groei die gesteld wordt. Niet alleen scheepvaart is een modaliteit waar gebruik van gemaakt wordt, maar de trein is ook in opkomst. De eerste trein vanuit China is de haven van Rotterdam al binnen gereden. Zeeschepen zijn erg langzaam. Een andere nieuwe ontwikkeling is de reshoring. Werk dat in het verleden is geoutsourced komt weer terug naar Nederland, alleen wel  in een sterk gerobotiseerde vorm. Nieuwe vormen van productie zijn in opkomt, onder andere 3d printen. Conclusie van Bart Kuipers: een afvlakkende groei van de containeroverslag, waarbij de hoge groeiscenario's niet waarschijnlijk zijn en congestieniveaus niet de voorziene omvang krijgen bij sluizen. Betekenis voor de binnenvaart: biobased/circulaire economie, wederuitvoer, internet (of everything). Bart ging met name in op de wederuitvoer. Dit vindt veel plaats op de Maasvlakte 2. In Nederland zijn de xxl warehouses in opkomst. Deze zijn niet haven georiënteerd, maar klant georiënteerd. Een voorbeeld is bol.com. Het vaarwegennetwerk is essentieel voor nieuwe distributiecentra.  In een getoond overzicht van nieuwe distributiecentra vanaf juni 2014 tot nu is te zien dat de meeste van deze centra rondom de vaarwegen zijn gelokaliseerd. De burger/klant wil een bepaalde dienst, dus deze moet op een bepaalde tijd komen. Het maakt niet uit op welke manier. Hierbij is te zien dat er gebruikt gemaakt wordt van syngromodaliteit: gebruik vervoerwijzen + beschikbare capaciteit als één geïntegreerde oplossing, uitgaande van  de klantwens. Hierbij kan snel gewisseld worden tussen verschillende modaliteiten. Conclusies:

 • Vaarwegbeheer moet passen in logistieke eisen van dit moment
 • Duurzaam
 • Maximale flexibiliteit
 • 24/7
 • Bediening op afstand/bediening op afspraak

Na een korte pauze gaf Eric Luca van Rijkswaterstaat een presentatie overketenwerking in het Scheldegebied.

Het principe van ketenwerking is dat de te verwachten wachttijden verplaatst worden naar het begin van de keten. Per definitie wordt het knelpunt niet opgelost en zal het ook nooit mogelijk zijn om voor alle pieksituaties voldoende capaciteit te kunnen bieden. Per 1 maart 2011 is officieel gestart met ketenwerking kanaal Gent Terneuzen. De planning werd 6 uur voor aankomst bij de sluis definitief. Met name in het begin zijn regelmatig schepen weggestuurd die niet op tijd bij de sluis waren. Veel commotie uiteraard, maar door het besef bij alle partners dat het proces waar we in zaten noodzakelijk en onomkeerbaar was zijn we doorgegaan. Op dit moment verlopen meer dan 90% van de sluispassages conform de 6-uurs planning. Andere succesfactoren waren:

 • Efficiënte partners
 • Vertrouwen tussen de partners
 • Veiligheid
 • Overzichtelijke verkeerssituatie
 • Geen ruimte voor strategisch gedrag

Als laatste spreker kwam Willem Wouters, ook van Rijkswaterstaat, aan het woord oversluisplanning.

Sluisplanning is een tool van Rijkswaterstaat waarmee de volgende punten beoogd worden:

 • Betrouwbare reistijd door zicht op wachttijden en beschikbaarheid van sluizen (op dit moment).
 • Beter benutten van de sluiscapaciteit en wachthavens en ligplaatsen.
 • Onnodige tijdsdruk wegnemen en daardoor nog veiliger.
 • Efficiënter varen en schutten dus extra bijdrage aan duurzaamheid.
 • Efficiëntere inzet van beschikbaar RWS personeel.
 • Trajectgerichte informatie en dienstverlening om meer zelfregulering door gebruikers mogelijk te maken.

Na de inspirerende presentaties werd met de aanwezigen gediscussieerd over enkele stellingen. Na deze discussie sloot Pieter Janssen de dag af. We kunnen terugkijken op een inspirerende bijeenkomst. Bekijk hieronder de presentaties van de sprekers. 

Presentatie Bart Kuipers

Presentatie Eric Luca

Presentatie Willem Wouters