Hergebruik kunstwerken, we gaan het doen! Zet jij jouw denkkracht in?

18 november 2019

Samen circulair de toekomst in door het hergebruiken van kunstwerken. De basis hiervoor is gelegd tijdens de verkenningsbijeenkomst in oktober, georganiseerd door De Bouwcampus en Platform WOW. De dag samengevat? We vinden het belangrijk en interessant maar er zijn nog veel vragen te beantwoorden voordat een brug daadwerkelijk wordt hergebruikt. De Bouwcampus heeft de opbrengst van de verkenningsbijeenkomst samengevat in een aantal vraagstukken. Ook is de aanpak hiervoor geformuleerd.

We hebben jouw denkkracht nodig om verder te komen

De Bouwcampus is nu op zoek naar mensen die hun denkkracht willen inzetten om de invulling van de vraagstukken een vervolg te geven. Wil jij meewerken om een werkwijzer te ontwikkelen? Of wil jij meedoen met een verkenning assetmanagement? Of het meedenken over kennisvragen? Klik dan op onderstaande aanmeldlink en geef aan voor welk vraagstuk jij jouw denkkracht wilt inzetten.

Ik doe mee

De vraagstukken

De Bouwcampus heeft de resultaten van de workshops verwerkt en vat de vraagstukken samen in een aantal hoofdzaken:

1 - Processtappen
Wat moet ik, in welke volgorde, allemaal uitzoeken en organiseren als ik een gebruikte brug wil toepassen op een andere locatie? Waar moet ik op letten, waar haal ik informatie vandaan, waar kan ik dingen laten uitzoeken en hoe krijg ik advies?

2 - Assetmanagement 
Als je beheer van assets combineert met het beheer van materialen, of bij je programmering met de beschikbaarheid van materialen rekening wilt houden, wat betekent dat dan voor de inrichting van je assetmanagementorganisatie? 

3 - Verkenning kennisvragen 
In de workshop van het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC) zijn twee fundamentelere vragen geformuleerd.

A - Circulariteit
Hergebruik doe je ten behoeve van circulariteit. Hoe weet je of je goed circulair bezig ben, wat is een afwegingskader voor het circulair realiseren van je kunstwerk?

B - Toetsing
Hoe toets je of een object geschikt is voor hergebruik, wat moet je onderzoeken en hoe doe je dat?

Aanpak vraagstukken

Het bestuur van De Bouwcampus heeft vervanging en renovatie van infrastructuur als een van haar hoofdopgaven gekozen. Circulariteit is daarbinnen een belangrijk onderdeel. De ambitie is versnelling van vernieuwing. Voor hergebruik van kunstwerken betekent dit dat De Bouwcampus actief wil bijdragen aan de ontwikkeling ervan. Samen met jou willen zij ervoor zorgen dat hergebruik op korte termijn 'het nieuwe normaal' is. Om dit te bereiken is de onderstaande aanpak van de vraagstukken opgezet. We vragen aan jou om via bovenstaande link te laten weten óf je wilt meedenken en zo ja, aan welk vraagstuk?

1 - Werkwijzer ontwikkelen
We willen een werkwijzer ontwikkelen waarin praktijkcases (bestaand en nieuw) centraal staan. Hierin bundelen we alle kennis en ervaring die beschikbaar is zodat volgende projecten hiermee geholpen zijn en er een minder hoge drempel ontstaat om te beginnen met nadenken over hergebruik. Onze bedoeling is een community te vormen waarin niet alleen gebundeld en geborgd wordt wat we al weten, maar vervolgens ook samengewerkt wordt om de kennis te verrijken door mensen en praktijkcases te zoeken die de te onderzoeken vragen helpen te beantwoorden. 

Op korte termijn willen we een verkennend gesprek organiseren om te onderzoeken hoe we komen tot een werkwijzer en hoe we zo'n product zien. Breng jij praktische ervaring en praktijkcases in om zo een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van de werkwijzer?

2 - Verkenning assetmanagement 
Op korte termijn willen we een verkennend gesprek organiseren over assetmanagement in relatie tot hergebruik. We doen dit waarschijnlijk samen met iAMPro, de community voor assetmanagers in Nederland. Verken jij met ons mee? 

3 - Verkenning kennisvragen 
De twee fundamentele vragen over toetsing en circulariteit zijn geformuleerd in de workshops van het BTIC. Op korte termijn willen wij samen met BTIC een verkennend gesprek organiseren om te bepalen wat aan kennis ontwikkeld moet worden om hergebruik het nieuwe normaal te laten worden. Denk jij mee over de kennisvragen?