Wat betekent de gedoogplicht voor jouw werk als waterbeheerder? De mogelijkheden en beperkingen.

Datum 06 februari 2020
Tijd 15.30 - 17.30 uur
Kosten Geen
Locatie Eventcorner, Rijkswaterstaat Utrecht, Griffioenlaan 2

Op donderdag 6 februari organiseren we een kennisbijeenkomst over de gedoogplichten voor waterbeheer in de nieuwe Omgevingswet. Tijdens deze bijeenkomst worden aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden de mogelijkheden en beperkingen bij de inzet van dit juridische instrument duidelijk.

Aanmelden voor de kennisbijeenkomst

De gedoogplicht, samengevat

Met gedoogplichten kan de overheid zorgen dat grond van burgers en bedrijven kan worden benut voor de realisatie van waterstaatswerken, voor noodzakelijk onderzoek en beheer en onderhoud van die werken. Voorwaarde is wel dat de inbreuk op het eigendomsrecht niet zó ingrijpend is dat onteigening noodzakelijk is. Ook de Omgevingswet biedt de mogelijkheid om voor werken van algemeen belang een gedoogplicht op te leggen. In bepaalde gevallen is daarvoor een beschikking nodig, maar er zijn ook situaties waarin het overheidshandelen van rechtswege moet worden geduld.

Programma

Tijdens deze themamiddag wordt de nieuwe wetgeving op dit punt aan de hand van een aantal concrete praktijkvoorbeelden uitgelegd door de bestuurlijk-juridische werkgroep van KNW (Koninklijk Nederlands Waternetwerk). Zij zetten de mogelijkheden en beperkingen van de gedoogplicht op een rijtje, zodat dit instrument in de dagelijkse praktijk optimaal kan worden benut. Annette Divis (RWS) geeft een presentatie over de gedoogplicht, gevolgd door Claudia van Hoorn (RWS) met een vooruitblik op de Omgevingswet. Na afloop is er een ruime gelegenheid om te netwerken onder het genot van een borrel(hapje).

15.30 uur: Inloop
15.45 uur: Start bijeenkomst
17.00 uur: Einde officiële gedeelte, begin netwerkborrel

Welke vragen worden er bijvoorbeeld beantwoord?

  • Wat zijn de verschillen met de in hoofdstuk 5 van de huidige Waterwet geregelde gedoogplichten?
  • Met welke juridische randvoorwaarden hebben we nu en in de toekomst te maken?
  • Hoe verloopt de besluitvormingsprocedure en onder welke voorwaarden komt de gedoogplichtige in aanmerking voor schadevergoeding?
  • Bestaat een schadevergoedingsplicht indien de gedoogplicht op initiatief van een derde worden opgelegd?