Spookfiles tegengaan met een app

Webinar Smart Mobility Hoe organiseer je smart mobility in overheidsland?

Datum 17 april 2020
Tijd 13.00 - 15.00 uur
Kosten Geen
Locatie Online, achter je pc
DoelgroepWegbeheerders, ook erg geschikt voor teamleiders en projectleiders

Op vrijdag 17 april geeft Robert Kok van Rijkswaterstaat en het Landelijk Verkeersmanagement beraad (LVMB) een webinar over het gezamenlijk versnellen van smart mobility. Ook worden de thema's die zich hiervoor lenen besproken.

Hoe bundelen we onze krachten in de praktijk?

Robert Kok werkt als programmacoördinator aan de realisatie van de samenwerkingsagenda Smart Mobility 2019-2020. Hij kijkt samen met wegbeheerders van het Rijk, provincies en gemeenten welke concrete stappen we samen kunnen zetten om deze innovaties te versnellen en hoe we daarbij de kennis van marktpartijen en kennisinstellingen zo goed mogelijk kunnen benutten. Het LVMB heeft 7 thema's benoemd waar we als gezamenlijke wegbeheerders ontwikkelingen willen versnellen. Voorbeelden zijn het klaarmaken van onze infrastructuur voor de komst van slimme voertuigen, het werkend krijgen van de nieuwe generatie iVRI's, het leveren en slimmer gebruiken van Voertuig- en Verkeersmanagementdata, inzicht krijgen in de risico's van in-car informatie voor weggebruikers en de veranderende behoefte bij overheden op het gebied van human capital. 

Het college vindt plaats in het kader van het opleidingsprogramma Slimme en Groene mobiliteit dat we samen met de provincie Overijssel organiseren. 

Verslag