Meet-up Mobility meets Philosophy: op zoek naar de brede betekenis van mobiliteit (VOL)

Datum 22 november 2019
Tijd 12.00 - 17.00 uur
Kosten Geen
Locatie KIVI, Prinsessegracht 23, 2514 AP Den Haag
DoelgroepGeïnteresseerden in mobiliteit

DEZE BIJEENKOMST ZIT HELAAS VOL, JE KUNT JE NIET MEER INSCHRIJVEN

De meet-up ‘Mobility meets Philosophy’ verbindt denkers en beleidsmakers om samen naar de brede betekenis van mobiliteit te zoeken en op zoek te gaan naar verrijking van het mobiliteitsbeleid. Want het denken over mobiliteit is volop in beweging. Door bijvoorbeeld maatschappelijke ontwikkelingen en technologische veranderingen, en door de uitdaging om mobiliteit onderdeel te laten zijn van een bredere integrale afweging bij vraagstukken rond verstedelijking, leefbaarheid en samenleving. 

Laat je verrassen door vijf Nederlandse topdenkers

Daan Rovers (Denker des Vaderlands): ‘Mobiliteit en het publieke debat’;
Toelichting: Het blijkt steeds lastiger onze huidige, mobiele leefwijze te verenigen met doelstellingen over omgevingskwaliteit, milieu, veiligheid en klimaat. Veel mensen denken 'dat het zo niet verder kan'. Tegelijk is verandering moeilijk, zoals de actuele discussies over PAS en PFAS tonen. Hoe komen we tot een volwassen maatschappelijk debat over fundamentele veranderingen in onze maatschappij en leefwijze? Een eerste verkenning.

Naomi Jacobs (schrijver en filosoof):  ‘Een museum voor het ongeluk’;
Toelichting: Naomi Jacobs bepleit een herwaardering van het ongeval in het mobiliteitsbeleid. Ze constateert dat we in versluierende, mechanische termen over ongelukken spreken. Terwijl ongevallen ons veel kunnen leren over de aard van het mobiliteitssysteem. Elke nieuwe technologische uitvinding is tevens de uitvinding van haar eigen ongeluk. Beter dan dit te ontkennen, is het feit recht in de ogen te kijken. Vandaar het voorstel: een museum voor het ongeluk.

Henk Oosterling (oud universitair hoofddocent filosofie), ‘Bewegen in het antropoceen’:
Toelichting: Ons denken over mobiliteit is vastgelopen in contradicties. De beproefde middelen, zoals meer asfalt, werken niet meer. Het liniaire top down denken van de hiërarchiën moet vervangen worden door het ciculair-inclusieve denken van netwerken. Maar alleen veranderingen in denken zijn niet voldoende. Vandaar: een pleidooi voor doe-denken in plaats van doem-denken.

Jan Hendrik Bakker (auteur, docent en journalist), ‘Wonen in hypermobiele tijden’;
Toelichting: Mobiliteit gaat vaak alleen over het vervoer van A naar B, over snelheid en efficiëntie. Jan Hendrik Bakker stelt voor om niet 'mobiliteit', maar 'verplaatsing' centraal in het beleid te stellen. Dat is een rijker begrip. Je kijkt ook naar de context en de omgeving van de reis. Dat opent een nieuwe manier van denken: het mobiliteitsbeleid krijgt een rijker onderwerp - een daarmee nieuwe aangrijpingspunten voor beleid. Het opent ook nieuwe manier van leven, waar naast haast ook traagheid van belang is.

Coen Simon (schrijver en filosoof), ‘Lof der Traagheid’.
Toelichting: 'Bereikbaarheid': we gebruiken de term maar al te vaak in de wereld van het mobiliteitsbeleid. Maar wat houdt hij in? Coen Simon onderscheidt drie soorten bereikbaarheid. En komt tot de conclusie dat bereikbaarheid ook afstand vergt. "Voor een betere verbinding tussen stad en land moeten we niet de afstanden in tijd en ruimte laten inkrimpen. Er moet meer worden verteld over het wonen, werken en leven in die zo verschillende gebieden. Zulke vertellingen onthullen de eigensoortige intimiteiten en brengt stad en land naderbij.'

Wat kun je van deze middag verwachten?

Er zijn vijf filosofen gevraagd om ieder een essay te schrijven over een thema in relatie tot mobiliteit. De thema’s worden tijdens de meet-up aan de hand van een pitch (stelling en onderbouwing) met iedereen gedeeld waarna in deelsessies dieper op de inhoud wordt ingegaan en bediscussieerd. Hierin komen de concept-essays aan bod. Je kunt deze middag deelnemen aan twee discussies. In het aanmeldformulier kies je de thema’s waar jouw interesse naar uitgaat. De opbrengsten van deze discussies worden verwerkt in definitieve essays die begin 2020 worden gebundeld tot een CROW-publicatie ‘Mobility meets Philosophy – Filosofen agenderen Mobiliteit’.

Doel van het initiatief

Het werken aan een beter begrip van het fenomeen mobiliteit binnen een vitale mobiele samenleving en dit te delen met de mobiliteitsvakwereld. Dit initiatief om verbinding, verbreding en vernieuwing binnen transport en mobiliteit te versterken is door de volgende partijen opgezet: NMTM (New Movements in Transport and Mobility), RWS, CROW, Platform31, provincie Noord-Holland en Platform WOW.

Programma 

12.00 - 13.00 uur Inloop met lunch
13.00 - 13.05 uur Welkom door dagvoorzitter 
13.05 - 13.30 uur Pitches 
13.30 - 14.30 uur Ronde 1 workshops 
14.30 - 15.00 uur Pauze 
15.00 - 16.00 uur Ronde 2 workshops 
16.00 - 16.25 uur Opbrengst verteld door de filosofen
16.25 - 16.30 uur Afsluiting 
16.30 -  einde   Borrel

Met dank aan

Dit project wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Rijkswaterstaat, CROW, provincie Noord-Holland, provincie Noord-Brabant, DOVA en het Ministerie van IenW.