Bijeenkomst Smart Mobility Alkmaar

Datum 18 april 2017
Tijd 12.15 - 17.30 uur
Locatie Alkmaar, AZ stadion
Doelgroepwegbeheerders

Deze bijeenkomst Smart Mobility is een van de acht regionale bijeenkomsten die in maart en april 2017 zijn gehouden:

2 maart
12.15 - 17.30 uur Zwolle
17 maart
12.15 - 17.30 uur Rotterdam 
20 maart
12.15 - 17.30 uur Roermond
27 maart
12.15 - 17.30 uur Groningen
30 maart
12.15 - 17.30 uur Helmond (ism Automotive)
5 april
12.15 - 17.30 uur Middelburg
5 april
12.15 - 17.30 uur Utrecht
18 april
12.15 - 17.30 uur Alkmaar

De wereld van de smart mobility verandert snel. In het mobiliteitssysteem is een ontwikkeling gaande waarbij voertuigen niet alleen steeds beter met elkaar communiceren, maar ook met zogenaamde coöperatieve systemen van andere partijen. Deze coöperatieve systemen hebben aanzienlijke potentie op terreinen als verkeersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en assetmanagement.

Scala van functies
Zo kan een kruispunt effectiever geregeld worden als voertuigen communiceren met de verkeersregelinstallatie. En als voertuigen melden waar hun antislipsystemen ingrijpen, kan de wegbeheerder zien waar het glad is en daarop inspelen. Het zijn slechts enkele voorbeelden uit een scala van functies die zich de komende (tientallen) jaren zullen ontwikkelen en waarvan we de volle breedte nu nog niet kunnen overzien.

Initiatiefgroep smart mobility
Om goed op de toekomst voorbereid te zijn, heeft een initiatiefgroep met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en (semi-)publieke samenwerkingsverbanden (Connecting Mobility, NDW, NWB, NBd) de handen ineengeslagen. Samen hebben zij een plan opgesteld om Nederland voor te bereiden op coöperatief en zelfrijdend vervoer.

Tijdens deze regionale bijeenkomst nemen we je mee in dit plan en inventariseren we wat er op het gebied van smart mobility leeft. Welke vragen zijn er? Welke oplossingen en expertise zijn er al voor handen? Welke kennis hebben we in huis en welke kennis moeten we nog ontwikkelen? Deze en andere vragen komen aan de orde.

Programma

12.15 Inlooplunch 

13.00 Welkom door gastheer Chris de Vries (provincie NH) en dagvoorzitter Frans Jan Douglas. Zij gaan in gesprek met regionale partners: Julie van Heteren, programmamanger smart mobility MRA en Remco Bentum, projectleider Beter Benutten, MRA. 

13.20 Presentatie door Antoine de Kort (RWS) en Chris de Veer (provincie NH): ”Wat is Smart Mobility en wat zijn de uitdagingen die op wegbeheerders afkomen”.

13.40 Ruimte voor verhelderende vragen

13.55 Toelichting op thema-carrousel

14.05 Pauze

14.20 Thema-carroussel waarbij deelnemers langs 3 verschillende thematafels met een deskundige gespreksleider kunnen. Thema's:

  • Data, ontzorging voor wegbeheerders: Geert van Wijhe 
  • Data inwinningstechnieken: Cherry Schrijvers van Zenden
  • Automatisering voertuigen - Antoine de Kort
  • Smart mobility en mobiliteitsgedrag -Jos Vrieling
  • Hoe is smart mobility in Nederland georganiseerd? - Thijs Muizelaar
  • Beter Benutten in MRA - Remco Bentum
  • Testen in de praktijk, i-centrale en innovatiecentrale - Chris de Veer
  • Hoe willen we smart mobility in noord-Holland organiseren - Julie van Heteren

15.45 Plenaire terugkoppeling

16.20 Afsluiting, hoe gaan we verder?

16.30 Netwerkborrel

Tijdens de bijeenkomst kun je tijdens een 'smart mobility experience' zelf ervaren hoe het is om in een zelfrijdend voertuig te rijden.

In Noord-Holland heeft op 19 januari reeds een informatiebijeenkomst over Smart Mobility plaatsgevonden. Deze was vooral gericht op partijen in het gebied van de Metropoolregio Amsterdam. De bijeenkomst op 18 april is specifiek bedoeld voor alle wegbeheerders in Noord-Holland. Ook als je bij een eerdere bijeenkomst bent geweest, ben je nu weer van harte welkom om deel te nemen.