10 WOW mijlpalen

 

Oprichting Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders

In 2007 bedachten vier wegbeheerders (waterschap Rivierenland, gemeente Arnhem, provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat) dat het voor iedereen nuttig zou zijn als wegbeheerders meer kennis zouden delen. Dat was het begin van Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders. Lees meer in het dubbelinterview van Harry van de Pol en Luc Kohsiek.

 

 


 

Oprichting Water Ontmoet Water  

Waarom ook niet samenwerken met (vaar)weg en waterbeheerders? In 2010 werd het startsein gegeven voor Water Ontmoet Water. Het idee hierachter was dat ook op dit gebied nog heel veel winst te behalen viel op het gebied van kennisdeling en samenwerking.

  Nummer 2 In Blauw

 


 

 

Eerste gezamenlijke landelijke dag

Op 4 april 2013 kwamen in de Brabanthallen in Den Bosch (vaar)weg- en waterbeheerders voor het eerst samen tijdens de eerste gezamenlijke landelijke WOW dag. Een eerste stap naar samenwerking over de beheergrenzen heen.

 

 


 

Oprichting regio’s Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders

Sinds 2011 is WOW wegbeheerders georganiseerd in regio’s: Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Zuid-Nederland en Noord-Oost Nederland. Zij hebben een regionaal bestuur dat doelen formuleert en regionale activiteiten organiseert.

 

 


 

Nummer 5 In Blauw  

Eerste WOW prijs voor beste samenwerking

De regionale aanpak van gladheidsbestrijding won in 2010 voor de eerste keer de WOW (wegbeheerders)prijs voor beste samenwerking. In 2011 had het project Koopmanspolder die eer vanuit WOW water. De eerste gezamenlijke WOW prijs ging in 2013 naar de samenwerkende partijen van het project Baggertubes Oosteinderpoel.

 

 


 

Eerste Week van de WOW factor

In 2014 organiseerden we voor het eerste de Week van de WOW factor. Een week met interessante inhoudelijke bijeenkomsten, heel veel meeloopdagen en de Young Professional Challenge. Een groot succes dat in de jaren erna vervolg kreeg!


 

 


 

 

Plakkie Asfalt

Plakkie Asfalt zag het levenslicht in 2015. Plakkie is de hoofdpersoon van de website www.plakkieasfalt.nl die ontwikkeld is voor kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool. Doel is om kinderen op jonge leeftijd enthousiast te maken voor het vak. Dit omdat er een groeiend tekort is aan jonge, technische medewerkers bij wegbeheerders.

 

 


 

Meldpunt water

Dode vissen in het water gezien? Teveel water op straat? Verstopping? Voor alle klachten over water in Nederland kun je sinds 2014 melding maken op de website www.meldpuntwater.nl. Een initiatief van Water Ontmoet Water.

 

 


 

 

Nationale Klimaattop

Tijdens de Nationale Klimaattop in oktober 2016 in Rotterdam verzorgden WOW bestuursleden Lindy Molenkamp en Eric Diepstraten een sessie: Hoe kan infrastructuur helpen bij het bereiken van klimaatdoelstellingen? Het werd een boeiend gesprek over onderwerpen zoals circulaire economie en energieopwekking.

 

 


 

Veiligheid bediening kunstwerken

Naar aanleiding van het tragische ongeval op de Den Uylbrug in Zaandam is WOW in actie gekomen om kennis en ervaringen te delen over de veiligheid van de bediening van kunstwerken. In dat kader werden inmiddels al verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Dit initiatief werd genoemd door de minister van Infrastructuur en Milieu in een brief aan de Tweede Kamer.

 


Footer