10 populaire meeloopplekken

Tweet Meeloopdagen 2In de periode van 2014 tot en met 2016 hebben we in totaal ruim 800 meeloopdagen georganiseerd waarbij minimaal 1600 mensen betrokken waren.

Dat leverde heel veel mooie ervaringen en verhalen op. Het aantal beschikbare plaatsen verschilt per organisatie. Grotere organisaties kunnen meer mensen ontvangen dan kleinere. Het Havenbedrijf van Rotterdam is altijd het snelst volgeboekt. Maar wat waren nou de meest populaire plekken in de afgelopen jaren? We zochten het uit.


 

Welke organisaties ontvingen de meeste mensen?

 

Rijkswaterstaat

202
 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

31
 

Waterschap Rivierenland

29
 

Provincie Noord-Holland

25
 

Havenbedrijf Rotterdam

23
  Provincie Gelderland 19
  Waterschap Zuiderzeeland & Hoogheemraadschap van Rijnland 17
  Hoogheemraadschap van Delfland, provincie Overijssel en provincie Zuid-Holland 16
  Royal HaskoningDHV 15
  Hoogwaterbeschermingsprogramma 14

 


 

Van welke organisaties hebben de meeste mensen een meeloopdag meegemaakt?

 

Rijkswaterstaat

155
 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

50
 

Hoogheemraadschap van Delfland

43
 

Hoogheemraadschap van Rijnland

34
 

Waterschap Rivierenland

30
  Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 29
  Waterleidingmaatschappij Limburg 28
  Provincie Noord-Holland 23
  Waterschap Rijn en IJssel 19
  Dunea 17

 

Tweet Meeloopdagen 1


 

Footer